Лихвените проценти в България се покачват?

химикал със статистики

Противоречиви движения в лихвените ставки на депозитите и спестяванията

През март, Българската народна банка (БНБ) отчете смесени тенденции в лихвените проценти по депозитите и спестяванията. Средният лихвен процент по депозитите в банките отбелязва увеличение на годишна база, докато средните лихви на спестяванията на бизнеса и домакинствата в левове показват намаление в сравнение с февруари.

Депозити на бизнеса


Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове на бизнеса през март е намалял с 0,70 процентни пункта до 1,37%, а по тези в евро – с 0,10 процентни пункта до 2,54%. Въпреки месечното понижение, на годишна база се наблюдава увеличение със 0,26 процентни пункта за депозитите в левове и с 1,11 процентни пункта за тези в евро.

Спестявания на домакинства


Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за домакинствата е намалял с 0,05 процентни пункта до 0,72% през март, като обаче се отчита годишно увеличение от 0,33 процентни пункта. Средната лихва на спестяванията в евро се увеличава на месечна база с 0,12 процентни пункта и за година с 0,43 процентни пункта до 1,10%.

Обеми на депозитите


Движението на обемите на депозитите е разнопосочно. Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен мажуритет в левове на бизнеса се понижава на месечна база с 19,7% до 377,2 млн. лв., докато по тези в евро се увеличава с 25,7% до 565,9 млн. лв. За домакинствата, обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове спада за месец с 6,1% до 223,3 млн. лв., но се увеличава на годишна база с 27,2%.

Тези данни отразяват динамиката на лихвените ставки и обемите на депозитите в България, които са важен индикатор за икономическото здраве на страната. Промените в лихвените проценти могат да имат значително въздействие върху спестяванията и инвестициите, както на бизнеса, така и на домакинствата.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required