ЕП задава нови стандарти за работа през онлайн платформи

социални мрежи

Директивата обещава справедливост и защита на работниците за онлайн платформи в цифровата ера

Със своята последна директива, Европейският парламент прави решителна стъпка към регулирането на трудовите права на милиони хора, работещи чрез онлайн платформи. В епохата на цифровата икономика, доставчици на стоки и храна, куриери, преводачи, домашни помощници, гледачи и таксиметрови шофьори се сблъскват с нови предизвикателства, които изискват модернизиран подход към трудовото законодателство.

С цел интеграция на работещите онлайн

Според Капитал, новата директива на ЕС цели да интегрира работещите през онлайн платформи в трудовото законодателство на държавите-членки. Основното правило, което се въвежда, е че всяко отношение между платформата и служителите ще се счита за трудово правоотношение, ако платформата упражнява ръководство и контрол над работата им. Това отваря вратата за наемане на работници на трудови договори и възможността за колективно договаряне.

Промените идват на фона на разрастващите се платформи за споделена икономика, които предлагат нови форми на заетост. Европейската комисия призна необходимостта от регулация още през 2021 г., а новите правила, договорени от европарламента и съвета през февруари, се стремят да гарантират правилната класификация на трудовия статус и да коригират проблема с фиктивната самостоятелна заетост.

Докладчикът Елизабета Гуалмини изрази своето удовлетворение от гласуването, като подчерта, че директивата ще осигури на работниците през платформи в ЕС „достойнство, защита и права“. Тя добави, че споразумението ще се бори с нелоялната конкуренция и ще защити истинската самостоятелна заетост, като същевременно въвежда иновативни правила за управление на алгоритмите.

Въпреки това, приемането на промените среща смесени реакции. В България, компании като Uber и Bolt се сблъскват с трудности поради липсата на гъвкавост в законодателството. Новите правила обаче могат да доведат до по-гъвкави решения, които да удовлетворят и работодателите, и работниците, и да привлекат водещите компании в споделената икономика на Европа.

Директивата също така въвежда защита срещу уволнения, основани на решения, взети от алгоритми или автоматизирани системи, като изисква човешки надзор над важните решения. Тя задължава държавите от ЕС да установят оборима законова презумпция за заетост, прехвърляйки тежестта на доказване на платформите.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required