Средният доход на лице от домакинство расте с 20.4% от 2023 г. насам

пари и статистики

През 2023 г., България отбелязва значителен ръст в икономическите показатели, като се наблюдава устойчиво увеличение на доходите на домакинствата

Средният годишен доход на лице от домакинство достига 10 846 лв., което представлява ръст от 20.4% спрямо предходната година. Това увеличение е част от по-широката тенденция на икономически растеж през последното десетилетие, където доходите се увеличават 2.3 пъти от 2014 г. до 2023 г.

Работната заплата остава основен източник на доходи, като през 2023 г. тя формира 54.8% от общия доход, отразявайки увеличение от 22.5% спрямо 2022 г. Доходите от пенсии също нарастват, достигайки 3 451 лв., което е 13.6% повече от предходната година и 2.8 пъти повече от 2014 г. Интересно е да се отбележи значителният скок в доходите от самостоятелна заетост, които се увеличават с 47.5% спрямо 2022 г. и 1.7 пъти спрямо 2014 г.

Въпреки това, доходите от трудова дейност извън работната заплата показват спад от 39.2% в сравнение с 2014 г., което подчертава промените в структурата на пазара на труда и предпочитанията на работещите.

По отношение на разходите, българските домакинства са изразходвали средно 10 044 лв. на лице през 2023 г., което е с 19.7% повече в сравнение с 2022 г. Най-голям дял от разходите продължава да заемат храната и безалкохолните напитки, въпреки че техният относителен дял намалява спрямо предходните години.

Покупателната способност на домакинствата се подобрява, особено при основните хранителни продукти като млечните масла, зрелия фасул и хляба, което отразява положителните тенденции в икономиката и увеличената способност на потребителите да се справят с разходите за живот.

Тези данни, предоставени от Националния статистически институт, подчертават важността на продължаващите икономически реформи и необходимостта от адаптивни политики, които да подкрепят устойчивия растеж и благосъстоянието на българските домакинства.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required