Защо банкрутират юридическите лица?

лихви

За първото тримесечие на 2024 година, броят на банкрутите на юридически лица в България достига 12 229

Това представлява значителен икономически индикатор за страната. Сравнението със същия период на предходната година показва намаление на новорегистрираните фирми с 7,4% и спад в банкрутите с 14,1%. Това може да се интерпретира като положителен знак, показващ стабилизиране на икономическата среда и по-добро управление на корпоративните рискове.

Секторът на търговията на едро и дребно; ремонт на автомобили и мотоциклети е най-засегнат, с най-много фирми, влезли в процедура по несъстоятелност/фалит. Това не е изненадващо, тъй като този сектор има най-голям брой регистрирани правни единици – 10 812 компании. Възможно е това да се дължи на високата конкуренция и ниските маржове в търговския сектор, което прави бизнесите уязвими при икономически колебания.

На второ място по брой фалити се нареждат финансовите и застрахователни дейности, административни и спомагателни дейности, където регистрираните фирми са над 430, а броят на фалитите през посочения период е 80 броя. Това подчертава потенциалните рискове във финансовия сектор, който често е свързан с волатилност и несигурност.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2023 година, новорегистрираните правни единици са се увеличили с 13,1%, а тези, обявили несъстоятелност, са нараснали с 1,5%. Това показва, че въпреки общия спад в банкрутите, все още има сектори, които изпитват затруднения и се нуждаят от допълнителни мерки за подкрепа и стабилизация.

Изводи

Данните от Националния статистически институт отразяват динамиката на бизнес средата и предоставят важна информация за политиките и стратегиите, които трябва да се прилагат за подобряване на икономическото състояние на страната. Подобряването в статистиката за банкрутите е положителен знак, но все още има сектори, които изискват внимание и подкрепа, за да се гарантира тяхната устойчивост и растеж.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required