ЕК подкрепя екологичните промени в българското земеделие

жена с растение

Министерството на земеделието и храните обявява нови мерки за устойчиво земеделие и хуманно отношение към животните

В отговор на нарастващата нужда от устойчиво земеделие и хуманно отношение към животните, Министерството на земеделието и храните (МЗХ) на България публикува за обществено обсъждане проект на Наредба № 10 от 2023 г. Проектът предвижда нови условия и ред за прилагане на интервенции в областта на околната среда и климата, както и за хуманно отношение към животните.

Какво представляват промените?

Промените в нормативната уредба идват след неофициалното одобрение от Европейската комисия (ЕК) на предложените промени в компенсаторните интервенции, които са част от първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Според Европейската комисия, основните промени се откроява възможността за разширяване на площите в ангажиментите без необходимостта от поемане на нов многогодишен ангажимент. Това ще позволи на фермерите да увеличат своите усилия в подкрепа на околната среда без допълнителни усложнения.

В рамките на интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“ са обособени две нови операции. Първата, „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“, ще запази допустимите кандидати от 2023 г. и ще включи нови фермери с по-малки земеделски стопанства. Втората операция, „Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове“, премахва изискванията за употребата на препарати за растителна защита и торове, като по този начин се насърчава по-екологичен подход в земеделието.

Интервенцията „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ е прецизирана с нов териториален обхват, включващ мерки и препоръки от Становище по екологична оценка и предложения от Министерство на околната среда и водите.

За „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ е въведено условие за наличие на една животинска единица за всеки заявен хектар, което ще допринесе за подобряване на управлението на пасищата.

В сферата на „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ от 2024 г. е предвидено увеличение на размера на подпомагане за всяка животинска единица, както и прецизирани изисквания за намаляване употребата на антимикробни средства.

Общественото обсъждане на проекта ще продължи до 20 май 2024 г., като всички заинтересовани страни могат да представят своите предложения и коментари. По-рано този месец, МЗХ проведе предварително обсъждане с браншовите организации, за да се запознаят с промените и да се вземат предвид техните мнения и позиции.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required