ЕС поставя нови стандарти за декарбонизация в газовия сектор

Реформите целят декарбонизация и повишаване на енергийната сигурност в отговор на климатичните промени

В епоха на енергийни предизвикателства и климатични промени, Европейският съюз (ЕС) предприема решителни стъпки към трансформацията на своя енергиен сектор. С приемането на нови реформи, евродепутатите се стремят да осигурят по-сигурен и устойчив пазар на газ, като същевременно подкрепят декарбонизацията и защитават уязвимите потребители.

Декарбонизацията на газовия сектор

Новата директива, одобрена на пленарна сесия на 11 април 2024 г., е насочена към намаляване на въглеродните емисии в газовия сектор. Тя подчертава значението на възобновяемите и нисковъглеродни газове, като водород, и насърчава интеграцията им в газовия пазар на ЕС. Това е ключова стъпка към смекчаване на последиците от изменението на климата и поддържане на амбициите на ЕС, заложени в Европейския зелен пакт и пакета „Подготвени за цел 55“.

Защита на Потребителите и Прозрачност

Евродепутатите са поели ангажимент да защитават правата на потребителите, особено на тези, изложени на риск от енергийна бедност. Реформите включват мерки за прозрачност и подкрепа, които гарантират, че преходът към чиста енергия ще бъде справедлив и достъпен за всички.

Ограничаване на вноса от Русия

В отговор на геополитическите напрежения, особено руската война срещу Украйна, новият регламент дава възможност на държавите членки да ограничат вноса на газ от Русия и Беларус. Това е част от стратегията на ЕС за повишаване на енергийната сигурност и намаляване на зависимостта от единствени доставчици.

Подкрепа за възобновяеми газове и водород

Регламентът насърчава инвестициите в водородната инфраструктура и подкрепя прехода към устойчиви енергийни източници като биометан и нисковъглероден водород. Това включва създаването на съвместна система за закупуване на газ и пилотен проект за развитие на пазара на водород в ЕС.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required