Пилотни дейности и електронен инструмент за обучение проект e-Active

две ръце

На какви категории трябва да бъдат разделени пилотните дейности?

След проведени проучвания в отделните страни-участнички в проекта сред възрастни хора и професионалисти, работещи в социалния сектор, организациите от консорциума на проект e-Active прецениха, че пилотните дейности, които ще залегнат в електронния инструмент за обучение, трябва да бъдат разделени в следните категории:

– Дейности, развиващи когнитивните умения (Моята магическа градина, Приказен свят, Пустинен остров – дискусии и съвместна работа с цел подобряване на комуникативните умения)

– Дейности, допринасящи за доброто физическо и психическо здраве (физически упражнения за добро здраве, насърчаване на здравословното остаряване) и

– Социални дейности в помощ на социалното включване на възрастните хора (Ретро пазар, Филмова работилница, Креативно готвене)

Дейностите са разработени от организациите от Италия, България и Полша, представени в рамките на електронния инструмент, който може да бъде посетен от всички желаещи. През есента бяха изпробвани пилотно от екипи възрастни хора и професионалисти от всички страни, като обратната връзка беше получена чрез попълнени въпросници на хартия и електронни такива, и обобщена в отделен доклад.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required