57 компании зад 80% от емисиите на CO2: Нов доклад разкрива големите замърсители

въглероден диоксид

Нов доклад от базата данни Carbon Majors Database показва, че малък брой компании имат голям принос към глобалните емисии на въглероден диоксид.

Само 57 компании са отговорни за 80% от емисиите на CO2 в периода от 2016 до 2022 година. В този списък, ExxonMobil се откроява като водещ замърсител в Съединените щати, с принос от 1.4% към общите глобални емисии, въпреки ангажимента си към цели за нулеви нетни емисии.

Парижкото споразумение от 2015 година, подписано от близо 200 страни, има за цел да намали емисиите на парникови газове. Въпреки това, 58 от 100-те най-големи държавни и инвеститорски компании, включени в базата данни Carbon Majors, са увеличили своето производство след подписването на споразумението.

Международната агенция по енергетика отбелязва, че потреблението на въглища е нараснало с 8% за последните седем години, достигайки рекордните 8.3 милиарда тона. Водещи в производството на CO2 са Coal India, Газпром и Saudi Aramco, които са сред трите най-големи производители на въглероден диоксид.

Цепора Берман, директор на международната програма на Stand.earth и председател на Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, изразява загриженост относно тези факти. Тя подчертава, че докато тези компании продължават да реализират печалби, те също така забавят и възпрепятстват политиките за климата. Берман призовава за ново международно сътрудничество и Договор за изкопаемите горива, който да сложи край на експанзията на изкопаемите горива и да осигури справедлив преход към устойчиви енергийни източници.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required