Понижение в индексите на цените в промишлеността с 0.6%

индекси промищленост

Промишлеността в България отчита понижение на цените, създавайки предпоставки за стабилизация на пазара

През изминалия февруари на 2024 година са настъпили интересни промени в индексите на цените в промишлеността у нас. Общият индекс показва понижение с 0.6% спрямо предходния месец, по което съдим, че инфлацията остава в историята. Това понижение е особено забележимо в сектора за производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ, където спадът достига 7.1%.

Въпреки това, добивната промишленост и преработващата промишленост показват увеличение на цените съответно с 4.1% и 1.4%, което откроява ясно разликите в тенденциите. Сред отличаващите се сектори са производството на напитки и текстил, както и автомобилната индустрия, които отчитат ръст на цените.

Годишната перспектива разкрива още по-интересна картина, с общият индекс на цените на производител, който е с 9.3% под нивото от същия месец на предходната година. Това подчертава значителния спад в цените на енергийните продукти с 32.0%, което може да има дългосрочни последици за икономиката.

Цените на вътрешния пазар също показват понижение с 1.5% спрямо януари 2024 г., със значително намаление в енергийния сектор. В сравнение с февруари 2023 г., индексът е намалял с 12.1%.

Спадът в цените на производител може да доведе до по-ниски потребителски цени, което е благоприятно за българските потребители и може да подобри конкурентоспособността на страната на международните пазари. Остава да видим как тези промени ще се отразят на икономическите показатели в следващите месеци.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required