Състоянието заплатите в Хърватия след приемането на еврото

заплати в евро

Отчетен е ръст в заплатите в Хърватия

В началото на 2024 г., Хърватия отбелязва значителен ръст в средните нетни месечни заплати, достигайки 1239 евро. Това е увеличение от 13,3% в номинално изражение и 8,8% в реално изражение спрямо януари 2023 г. Това увеличение е знак за икономическия прогрес в страната и подобряване на жизнения стандарт на работещите.

Какво казват цифрите?

Според данни на Хърватския статистически институт, разпределението на заплатите показва, че около две трети от работещите получават заплати под средната, като 10% от служителите са с заплати от 728 евро или по-малко. Това подчертава нуждата от продължаващи усилия за намаляване на неравенството в доходите.

Секторът на въздушния транспорт води с най-висока средна нетна заплата от 1878 евро, докато производството на облекло остава с най-ниска средна заплата от 843 евро. Тази диспропорция подчертава различията в заплащането между отраслите.

На фона на Европейския съюз, Хърватия се нарежда сред страните с най-голямо увеличение на почасовите разходи за труд през последното тримесечие на 2023 г., заедно с Румъния и Унгария. Това увеличение от 16% в Хърватия е значително и отразява нарастващите разходи за заплати и осигуровки в страната.

Тези данни са важен индикатор за икономическите тенденции в Хърватия и предоставят основа за анализ на бъдещите икономически политики. С увеличението на заплатите и разходите за труд, Хърватия може да очаква продължаващ икономически растеж и подобрение на стандарта на живот на своите граждани.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required