Нов законодателен акт в ЕС защитава журналистите и свободата на медиите

медия

Европейският парламент направи решителна стъпка към защитата на свободата на медиите и независимостта на журналистите с приемането на нов закон

Този акт представлява отговор на нарастващите опасения относно политическата и икономическа намеса в медийната сфера и е израз на ангажимента на ЕС към демократичните ценности и принципи.

Забрана на шпионския софтуер


С новия закон, Европейският парламент забранява използването на шпионски софтуер срещу журналисти, освен в строго определени случаи, като по този начин се гарантира защитата на тяхната работа и източниците им от неоправдано наблюдение.

Редакционна независимост


Законът подчертава значението на редакционната независимост, особено в обществените медии, като изисква прозрачност в избора на ръководители и управителни съвети, както и устойчивост и предвидимост във финансирането.

Прозрачност на собствеността


Един от ключовите елементи на закона е изискването за пълна прозрачност относно собствеността на медиите. Всички медийни организации ще трябва да разкриват информация за своите собственици, което ще допринесе за по-голяма отчетност и прозрачност.

Справедливо разпределение на държавната реклама


Законът също така насочва вниманието към справедливото разпределение на държавната реклама и финансовата подкрепа, като по този начин се предотвратява потенциалната намеса чрез икономически средства.

Защита от големите онлайн платформи


Евродепутатите въведоха механизми за предотвратяване на произволно ограничаване или изтриване на медийно съдържание от големи онлайн платформи, като по този начин се гарантира, че медиите имат възможност да защитят своето съдържание и да оспорват всякакви решения.

Отговор на очакванията на гражданите


Този законодателен акт отговаря на очакванията на гражданите на ЕС за по-голяма защита на медиите и журналистите, както е изразено в заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа. Той представлява крайъгълен камък в европейското законодателство и подчертава ролята на медиите като пазители на демокрацията.

С приемането на този закон, Европейският парламент заявява своята решимост да защитава медийния плурализъм и да гарантира, че журналистите могат да работят свободно и без страх от намеса, подкрепяйки по този начин основите на една здрава и функционираща демокрация.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required