Решава ли изкуствения интелект всички проблеми на електронната търговия?

балкан екомерс

Октавиан Димитреску, съоснователят и CEO на Dyver за развитието на електронната търговия и Balkan eCommerce

Съвременната търговия определено е ознаменувана с технологичните иновации. Те вървят ръка за ръка и носят със себе си модерния начин за търгуване в интернет. ”Модерен” не защото е иновация, той съществува от 60те години на миналия век. Такъв е защото се променя непрестанно и е с нов облик при всяка глобална новост – още от появата на Интернет, през Ковид и сега с внедряването на изкуствения интелект. Интересът за пазаруване онлайн расте заради всичките му предимства. Повече за иновациите в динамичния електронен пазар разказва Октавиан Думитреску, посланик на тазгодишното събитие Balkan eCommerce Summit, на което Invest in Bulgaria е горд медиен партньор.

Работата на Октавиан в момента е фокусирана върху развитието на Dyver, стартъп, който автоматизира генерирането на съдържание за продукти с използването на изкуствен интелект.

Той също така управлява CustomSoft, 17-годишен софтуерен и електронен бизнес.

Снимка: Octavian Dumitrescu

Какви са най-важните тенденции в индустрията на електронната търговия и как вашата компания се адаптира към тях?

 Електронната търговия се променя поради две основни тенденции: автоматизация и хиперперсонализиране чрез изкуствен интелект и разширяването на търговията зад граница.

а. Хиперперсонализация и интегрирането на възможности за автоматизация на AI в електронната търговия.

Докато технологиите за изкуствен интелект, машинно обучение и обработка на естествен език стават все по-важни в платформите за електронна търговия, тяхното въздействие върху оперативната ефективност и възвръщаемостта на инвестициите става неоспоримо. Проучванията показват, че електронната търговия с персонализацията без AI изостава значително в постигането на ROI, докато AI  решенията ускоряват този процес, поставяйки нов стандарт за постигане на ROI за шест месеца или по-малко.

Това преминаване към AI ефективността резонира с моя собствен опит и наблюдения в сектора на електронната търговия в продължение на двадесет години. Свидетел съм от първа позиция на предизвикателствата, пред които са изправени предприятията, от оперативни задръствания до разпределение на ресурси и ненужни разходи.

В светлината на това, през 2022 г. заедно с двама проницателни специалисти стартирахме пътуване с Dyver.ai. Видяхме потенциала за използване на силата на AI и автоматизацията за трансформиране на пейзажа на дребно, правейки документацията на продуктите по-ефективна и помагайки на бизнеса да преодолее традиционните препятствия, като значително подобри своя ROI. Това беше за практическа иновация, използване на технология за справяне с критичен, но недостатъчно признат проблем в сектора на дребно.

По времето, когато ограниченията на ръчната документация на продукта не бяха широко признати като пречка за бизнес растежа, ние осъзнахме значителните предимства, които автоматизацията може да предложи. В сектора на дребно, където ефективността е ключова и ресурсите често са оскъдни, визуализирахме пътя за предприятия от всякакъв мащаб да преминат към напълно автоматизирано AI решение за документация на продукта от край до край като решаваща стъпка за облекчаване на тежестта, свързана с ръчните, скъпи и немащабни процеси. Предвидихме, че стратегическите играчи – категория мениджъри, наред с продуктови и маркетингови екипи, биха не само намерили облекчение от ръчния труд, но и ще изпитат забележително увеличение на производителността.

Дълбочината на възможностите за извличане на данни на Dyver обхваща както структурирани, така и неструктурирани източници, включително ERP системи, доставчици на данни на трети страни, бази данни, таблици и каталози. Неговите AI-подпомогнати способности обхващат класификация на съдържание, обогатяване, превод и безпроблемно синхронизиране на продуктови данни през различни инструменти, като системи за управление на продуктова информация (PIM), агрегатори на потоци, решения за пазари или вътрешни системи.

б. Международна търговия (търговия зад граница)

Пазарът на електронна търговия зад граница е в бърз растеж. Очаква се да нарасне от около 668 милиарда долара през 2023 г. до почти 1,775 трилиона долара до 2032 г., което представлява годишен темп на растеж от почти 18% през следващите няколко години. Този значителен ръст подчертава нарастващата свързаност на света и ролята, която електронната търговия играе в улесняването на международната търговия и подпомагане на бизнеса да расте по-лесно от всякога.

Тъй като предприятията навигират в тази динамична среда, адаптирането към тенденциите в електронната търговия през граница става от решаващо значение. Dyver, със своя фокус върху цялостната документация на продукта за атрибути, описания, изображения и преводи, е стратегически позициониран, за да подкрепи бизнесите в този разрастващ се пазар.

Чрез рационализиране на процеса на документация, Dyver позволява на предприятията ефективно да навлязат на нови пазари, като гарантира, че информацията за продуктите е точно локализирана и резонира с разнообразната клиентска база.

Каква роля играе изкуственият интелект в бъдещето на електронната търговия? Как може ИИ да се използва за подобряване на клиентското изживяване, увеличаване на продажбите и автоматизиране на задачите?

В момента сме 2024 г. и големи търговци на дребно като SHEin вече използват ИИ, за да оптимизират разработването на продукти, дори тестват интереса на пазара преди производството, повишавайки гъвкавостта и реактивността. Walmart прилага ИИ за управление на запасите и обслужване на клиенти, докато Zalando използва ИИ за виртуални пробни и персонализирано подпомагане на пазаруването.

С развитието на пейзажа на електронната търговия възприемането на ИИ не е само технологичен скок, а инвестиция в разбирането на клиентите както никога досега. Възможностите за професионалисти по електронна търговия, които правилно използват генеративни ИИ инструменти, са почти безкрайни, тъй като позволяват на екипите от малки до големи  да реализират най-амбициозните си проекти, които преди са били ограничени от ресурси или време.

Едновременно с това обаче има предизвикателство – тъй като ИИ става все по-достъпен, екипите за електронна търговия трябва стратегически да приоритизират възможностите. Не можете да приемете всички решения за ИИ наведнъж, защото нямате ресурсите, процесите и времето да тествате, валидирате, управлявате и консумирате всичко.

Сред многобройните приложения на ИИ виждам тактическите екипи за електронна търговия, които дават приоритет и ценят документацията на продуктите, разпознавайки я като жизненоважна за различните заинтересовани страни през целия жизнен цикъл на продукта. Това бележи промяна от традиционните, ръчни, силно персонализирани и трудоемки процеси, разчитащи на претоварени екипи, подчертавайки глобалната зависимост, която е готова за иновации.

По подобен начин ще има значителна промяна в ускоряването на времето за излизане на пазара както от търговците на дребно, така и от марките. Пазарите трябва да управляват множество местни и международни доставчици и бързо да пускат съдържание. Изкуственият интелект се оказва фантастична възможност за съкращаване на времето за излизане: чрез оптимизиране на информацията, ускоряване на процесите на събиране, позволяване на бърза трансформация и ефективно структуриране на данните.

ИИ е готов да промени играта в електронната търговия и също така да преодолее езиковите пропуски чрез превод и локализация на съдържанието. Чрез овладяване на силата на ИИ електронните търговски предприятия могат значително да подобрят своето трансгранично присъствие, предлагайки безпроблемно, подходящо за местния пазар изживяване на глобална аудитория.

Какви са основните предизвикателства, пред които са изправени фирмите за електронна търговия в момента? Как могат се справят с тях?

Основните предизвикателства, пред които са изправени мениджърите на електронна търговия днес, са свързани с управлението на данни за продуктите. Този процес е сложен, но той е от решаващо значение за осигуряване на удовлетворение на клиентите и повишаване на оперативната ефективност. Подробна, пълна информация за продукта не само опростява процеса на вземане на решения за покупка на клиента, но също така намалява вероятността от връщане. Въпреки това, управлението на данни от голям брой продавачи и продукти представлява значително предизвикателство за много от днешните платформи за електронна търговия.

Можете да мислите за това като за подготовка на сцената за гладко пазаруване. Първата пречка в този процес е качването на данни. Представете си, че се опитвате да сглобите огромен пъзел, където всяко парче представлява подробна информация за продукт. Тази информация трябва не само да е надеждна, но и достатъчно привлекателна, за да насърчи клиента да направи покупка.

Често причината даден продукт да не резонира с потенциалните купувачи е неговото подвеждащо или непълно описание. Това несъответствие води до обезсърчаващите 66% от купувачите, които изоставят своите колички. Мениджърите на пазара трябва да събират изчерпателна и съответна информация за всеки продукт, за да населят платформата за електронна търговия с данни, които са едновременно надеждни и привлекателни.

След това идва предизвикателството на непълните данни. Това е нарастваща грижа, особено като се има предвид непрекъснатият ръст на онлайн поръчките. Информацията за продуктите трябва да бъде изчерпателна и богата, за да отговори на всички въпроси, които може да има купувачът. Реалността обаче често е различна, като предоставената от продавача информация често липсва  като качество и пълнота, пряко засягаща продажбите на пазара.

Събирането на данни е само началото. Следва фазата на стандартизация, критична стъпка, при която събраните данни се трансформират. Този процес включва преобразуване на суровата, често хаотична информация от множество източници и формати в структуриран формат, който отговаря на специфичните изисквания на платформата. Това е задача, която изисква не само технически умения, но и задълбочено разбиране на пейзажа на електронната търговия от хората, които я извършват.

Пътуването не свършва дотук. Обогатяването и категоризирането идват след това, където целта е да се прецизира основната информация за продукта чрез добавяне на слоеве от детайли – било то чрез подобрени описания, висококачествени изображения или полезни потребителски ръководства. Това е свързано с организиране на данни по логичен и интуитивен за клиента начин, което им помага да навигират в изборите с лекота. Критерии като продуктови категории, конкретни атрибути и ключови характеристики играят решаваща роля в този процес.

Може ли изкуственият интелект да доведе до по-добро бъдеще?

Потенциалът на изкуствения интелект за създаване на по-инклузивна икономика е ясен. Той предлага инструменти и прозрения, които могат да помогнат на малките предприятия и предприемачите по целия свят да растат и да се конкурират. Но успехът на изкуствения интелект не е само в технологията; той е в това да се гарантира, че той се разработва и използва отговорно, с фокус върху защитата на личната неприкосновеност и човешките права.

За да постигнем това, трябва да работим заедно – бизнесът, академичната общност, правителствата и гражданското общество. Споделянето на знания и добри практики открито ще ни помогне да използваме ползите от изкуствения интелект по-ефективно и етично. В Dyver ние сме за този съвместен подход, целящ да направи изкуствения интелект сила за добро, която подкрепя растежа и справедливостта за всички.

Какъв съвет бихте дали на предприемачите, които искат да започнат бизнес за електронна търговия?

За тези, които се заемат с електронна търговия, моят съвет е да се насочат към технология, която предлага практични решения на ежедневните предизвикателства. Приемете инструменти и платформи, които автоматизират рутинни задачи, осигурявайки на вашия дебютен екип да се фокусира върху стратегически инициативи, които стимулират растежа! Давайте приоритет на системи, които подобряват цялостността на данните и оптимизират операциите, тъй като те ще образуват основата на вашето клиентско удовлетворение и скалируемост на бизнеса.

Предприемачите, които се заемат с електронната търговия, днес са запознати с пейзаж, изпълнен с възможности, благодарение на появата на високотехнологични средства. Вземете Dyver, например, решение, задвижвано от изкуствен интелект, което подкрепя новодошлите, като автоматизира критични, но обременителни процеси, като източник, въвеждане, обогатяване и публикуване на съдържание за продукти. Тази възможност е трансформативна, позволявайки на новите предприятия за електронна търговия да документират хиляди продукти или напълно нови категории в рамките на минути. Това не е само за ефективност; това е революция в начина, по който носим продуктите на глобалния пазар, позволявайки документирането на артикули на всеки желан език за секунди.

И тъй като знам, че това е огромно облекчение за мениджърите, продуктовите и маркетинговите екипи, не мога да подчертая достатъчно, че човешкият надзор не може да бъде подценен. Този балансиран подход, където иновативната технология се допълва от човешкото проникновение и експертиза, е това, което ще отдели новия бизнес за електронна търговия в пренаселен и постоянно развиващ се пазар.

 Какви са вашите очаквания за Balkan Ecommerce 2024? Какво се надявате да научите и постигнете, като посетите събитието? Каква е вашата роля във форума?

Като посланик на Balkan Ecommerce 2024 и Dyver, който има щанд, сме въодушевени да се потопим в екосистемата на електронната търговия, като представим нашите решения и насърчаваме сътрудничеството. Целим да се ангажираме с колеги, да получим прозрения от динамичната общност на електронната търговия и да допринесем за оформянето на бъдещето на електронната търговия на Балканите. Присъствието ни тук е израз на нашият абсолютен ентусиазъм и ангажимент да генерираме и подкрепяме прогресивни практики и да приемаме технологичните постижения в индустрията.

Очаквайте голямото събитие, което събира световни специалисти в електронната търговия Balkan eCommerce Summit и посетете Арена София на 4 и 5 април!


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required