Победителят в първия AmCham Bulgaira Hackathon е решение с AI в помощ на хора с аутизъм

победители

Победителят в първото издание на AmCham Bulgaira Hackathon е Отбор „RAMAC” на IBM България с техния проект „Проект AI Lifeline“ , които предлага решение за помощ на хора с аутизъм.

Проектът бе разработен от екип в състав Стелиан Петров, Сара Кольова, Борис Доколяков, София Писарска, Жанин Костадинова с ментор Красимир Василев, IBM Software Application Developer / Data scientist и предлага и прототип за наблюдаване на здравните показатели на пациенти и ще може да повика спешна помощ и дори е полезен за хора с диабет.

Нещо повече, журито в състав доц. д-р Ия Петкова, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, гл. ас. д-р Михаил Загорски, Факултет по индустриални технологии, ТУ-София и Даниел Киряков, мениджър „Комуникации и връзки с институциите“, АТК след два дни на презентации решиха, че ще отличат още два проекта, които постигнаха високо комплексно представяне.

Така двата отбора-финалисти са:

  • Екип HRCP 1 с предложение за разрастване на бизнеса извън България в областта на лидерски обучения чрез платформа, която да допълва водените от фасилитатор обучения, която да дава и възможност за самостоятелно личностно развитие. Екпиът разработил идеята за навлизане в Румъния е в състав: Калин Червенков, Стас Узунов, Дейвид Дончев (и тримата са от „Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас) и Даниел Тодоров, Американски университет в България с ментори управляващите партньори на HR Consulting Partners Йоана Йорданова и Златина Кушкиева, и
  • Екип Kamenitza 2, които разработиха модел за прогнозиране на потребление на ток, вода, пара и въглероден двуокис в бирена фабрика в състав: Любомир Начев, Здравко Пашов, Ясен Спасов и Атанас Пожарлиев с ментор Димитър Найдев, World Class Supply Chain Manager в „Каменица“ АД.

Церемонията по награждаване на участниците се състоя на 29.02.2024 г., в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и посрещна над 60 души от състезаващите се отбори, техните ментори, организатори и домакини. В събитието взеха участие и проф. д.ик. н. Соня Милева-Божанова, заместник-ректор кариерно развитие, алумни, връзки с работодателите и бизнеса на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Агата Манолова, декан, Факултет по телекомуникации, ТУ–София, проф. д-р инж. Георги Тодоров, декан на Факултет по индустриални технологии, ТУ–София и доц. д-р Тодор Ялъмов, заместник-декан „Научноизследователска дейност, иновации и проекти“, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Участващите седем компании отличиха тези от отборите си, които се представиха най-силно, като някои от участниците вече са част от процесите по подбор на стажантски позиции в компаниите.

Послания от академичните партньори

„Хакатонът ни даде увереност, че можем да си партнираме с Техническия университет за да обогатим кариерните възможности на нашите студенти в партньорство с Американската търговска камара. в България. Решаването на реални бизнес задачи от страна на смесени студентски екипи с различни компетентности демонстрира не само потенциала на младите хора, но и стратегическата визия на компаниите за нов модел на сътрудничество между бизнеса и академията надхвърлящ гост-лекциите и стажовете.“ – сподели пред аудиторията проф. д.ик. н. Соня Милева-Божанова, заместник-ректор кариерно развитие, алумни, връзки с работодателите и бизнеса на СУ „Св. Климент Охридски“.

„Ще продължим да работим с енергията, генерирана от хакатона за да може мечтите за нови продукти, стратегиите за интернационализация и решенията на зададените проблеми да се сбъднат с участието на студентите на двата университета. Убеден съм, че ще видим и примери на нови компании, изградени на запознанствата по време на хакатона.“ – с тези думи се обърна към студенти и партньори доц. д-р Тодор Ялъмов, заместник-декан „Научноизследователска дейност, иновации и проекти“, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски.

„Ние, участниците от Технически университет – София, благодарим на всички компании и техните ментори, организаторите от Американска търговска камара в България, както и на колегите от Стопански факултет на СУ за това невероятно събитие – Amcham Hackathon 2024. Да бъдем част от този хакатон беше уникална възможност. Сътрудничество с брилянтни умове, решаване на проблеми от реалния свят – благодарни сме за опита и сме развълнувани от това, което предстои. Това изживяване разпали страстта за преодо-ляване на граници и оказване на трайно въздействие чрез технологиите. Вие скъпи студенти и ученици ни доказахте с реални примери, че невероятния дух на иновациите и безграничния потенциал съществуват!“ – бяха думите на доц. д-р Агата Манолова, декан, Факултет по телекомуникации, ТУ–София.

За Хакатона

AmCham Hackathon 2024 бе за първи път иницииран и организиран от Американска търговска камара в България (АТК) в партньорство с Технически университет – София и със Стопански факултет към Софийски университет „Свети Климент Охридски“.

За състезанието се записаха 96 студента от двата партниращи университета, както и от ТУ-Пловдив, Американски университет в България и от „Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас. Бяха сформирани 18 отбора и с тях работиха 20 ментори от компаниите-участници, както и ментори от двете висши училища.

Инициативата си постави и постигна няколко цели: принос на бизнес-асоциацията чрез експертизата на своите членове за сближаване между полученото знание във висшите училища с практическите особености и нужди на бизнеса; ангажиране на студенти в решаване на конкретни бизнес казуси; показване на добри практики от утвърдени компании, работещи в България; задържане на студенти в страната и възможност за последващо ангажиране с програмите на университетите, както и възможност за намиране на професионално развитие в участващите в Хакатона компании.

Проектът е иницииран, концептуализиран и организиран от компании-членове на АТК, които от години са сред най-активните в Комитет „Човешки капитал и образование“ като водеща роля имат: Ай Би Ем България, Каменица АД, HR Consulting Partners, Адеко България, Джобтайгър, Мото-Пфое, Кока-Кола Юропасифик Партнърс.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required