ФБТИК представи „Бяла книга за България“

книга с роза

Проектът „Бяла книга за България“ е насочен към френските инвеститори, които искат да разширят своя бизнес в България


В Посолството на Франция в София се състоя официална пресконференция, на която беше представен проектът „Бяла книга за България“, иницииран от Френско-българската търговска и индустриална камара и Съветниците по външна търговия на Франция в България. Проектът има за цел да послужи като наръчник за френските инвеститори, които проучват България като дестинация за разширяване на тяхната дейност. Като част от проекта, беше проведено и проучване на бизнес средата в България, съвместно с изследователската агенция „Ипсос“, което отразява нагласите и оценката на членовете на камарата относно бизнес климата в страната.

Пресконференцията се проведе под патронажа на посланика на Франция в България, Н. Пр. г-н Жоел Мейер и беше уважено от заместник министъра на икономиката, господин Николай Павлов, първия съветник на посолството на Франция, госпожа Стефани Петибон, ръководителя на икономическата служба при посолството на Франция, госпожа Еманюел Булестро, ръководителя на офиса на френската агенция Бизнес Франс в Букурещ, г-н Франсоа Матрер.

Проектът „Бяла книга за България“ е резултат от съвместната работа на ФБТИК и Съветниците по външна търговия на Франция в България, които са обединили своя опит и компетентност, за да предоставят на френските инвеститори актуална и полезна информация за бизнес средата в България. Проектът включва анализ на икономическите, правните, фискалните и социалните аспекти на бизнеса в страната, както и препоръки за успешно настаняване и развитие на френските компании в България. Проектът също така представя истории на успех на френски фирми, които са се установили и са процъфтяли в България, като дава примери за добри практики и съвети.

Проучването на бизнес средата в България е важна част от проекта, тъй като отразява мнението на членовете на камарата, които са директно ангажирани с бизнеса в страната. Проучването бе проведено за трета поредна година чрез онлайн анкета, в която участваха представители на 72 компании, членуващи във ФБТИК. Това са фирми, опериращи предимно в сферата на услугите (88 %), следвани от производство и минното дело (7 %), търговия и строителство (с по 3%). От гледна точка на големината на компаниите според броя заети лица, най-висок е делът на микро и малките предприятия (до 49 служители) – общо около 57%. Нараства делът на големите фирми (с над 250 служителя), взели участие в проучването, чийто дял тази година е близо 20%.

Данните от проучването показват положителна оценка на България като инвестиционна дестинация. Половината от отговорилите смятат, че икономическата ситуация в страната е задоволителна, а една трета я определят като добра. Очакванията за бъдещето също са оптимистични – почти половината смятат, че ситуацията ще остане стабилна, а една трета – че ще се подобри. Почти 7 от 10 представители на запитаните компании-членове на камарата отговарят, че със сигурност или по-скоро биха инвестирали в новонает персонал, а 81% от отговорилите възнамеряват да инвестират в обучителни програми за служителите. По отношение на плановете на компаниите за инвестиции в сгради, машини, оборудване и съоръжения, резултатите са относително балансирани, все пак с превес на тези, които смятат да инвестират (53%).

Запитани за очакваното влияние от въвеждането на еврото върху българската икономика, отговорилите стават по-позитивно настроени с времето. Половината са много или по-скоро позитивно настроени и вече едва една четвърт е делът на скептиците. Малко над половината са посочили, че срещат трудности при правенето на бизнес в България (56%), като на челно място спонтанно посочват липсата на квалифицирана работна ръка.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required