Кой ще спечели Наградите за отговорен бизнес за 2023 година?

плакат награди

В най-престижния национален конкурс за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразие се състезават 126 ESG инициативи, подадени от 82 компании

Победителите ще бъдат обявени на 19 март на официална церемония, организирана от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

Конкурсът, който се провежда за 21-ви път, има за цел да насърчи и популяризира добрите ESG практики на компаниите, които работят в подкрепа на хората, обществото и природата. ESG означава екологични, социални и управленски фактори, които се използват за оценка на устойчивостта и етичността на една организация. Компаниите, които демонстрират добри ESG показатели, се считат за по-отговорни и по-добри инвестиции.

Категориите тази година са седем, които отразяват различните аспекти на отговорния бизнес: инвеститор в знанието, инвеститор в обществото, инвеститор в околната среда, инвеститор в човешкия капитал и условията на труд, маркетинг, свързан с кауза, най-добра социална политика на малко и средно предприятие и многообразие на работното място. Всяка категория има свои критерии за оценка, които включват конкретна полза за обществото, работа в партньорство с други организации, ангажираност на служителите в осъществяването на проекта, продължителност и последователност на инициативата, новаторство и обществено признание.

Независимо жури от уважавани експерти от различни сектори в момента оценява кандидатурите, а победителите в седемте категории и носителят на специалната награда ще бъдат обявени по време на официалната церемония, планирана за 19 март, която по традиция привлича представители на изпълнителната власт, бизнес средите, дипломати, партньори и медии. Очаквайте поканата за събитието съвсем скоро.

Специалната награда Еngage за принос на служителите към отговорен проект на компанията се определя от Британското посолство в София. Тя е насочена към проекти, които включват активното участие на работниците в планирането, изпълнението и оценката на инициативата. Така се цели да се повиши мотивацията, задоволството и лоялността на служителите, както и да се подобри корпоративната култура и репутация.

Една от най-интересните категории на конкурса е тази за многообразие на работното място, която е въведена преди три години от Хартата на многообразието в България. Хартата е съвместен проект на БФБЛ и Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), който има за цел да промотира проактивни политики за управление на многообразието на работното място и за развитието на толерантно и приобщаващо общество. Категорията отличава корпоративни инициативи за насърчаване на разнообразни екипи, равенство във възможностите и интегрираща професионална среда. Инициативите, класирани на първите три места, ще бъдат поканени да споделят своя опит в традиционния уебинар за обмяна на добри практики, насочен към професионалисти и експерти по многообразие, равнопоставеност и приобщаване. Онлайн събитието се провежда в навечерието на европейския Месец на многообразието, който ще се състои във всички страни членове на ЕС през май. Компанията победител получава и допълнителен бонус – покана за официалното откриване на Месеца в края на април в Брюксел.

Конкурсът за отговорен бизнес е една от най-важните инициативи на БФБЛ, който е най-голямата бизнес организация в България, събираща повече от 100 водещи компании от различни сектори. БФБЛ има за мисия да подкрепя и насърчава отговорното поведение на бизнеса като движеща сила за устойчиво развитие на обществото. БФБЛ е част от Глобалната мрежа на ООН за отговорен бизнес (UN Global Compact) и Европейската мрежа на бизнес лидерите за устойчивост (CSR Europe).


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required