Великобритания с бавни крачки към ИИ

Великобритания ИИ

Налице са нови предложения за регулация на ИИ, които забавят технологизацията на амбициозната за лидерство в областта държава

Обединеното кралство се стреми да бъде световен лидер в областта на изкуствения интелект (ИИ), но правителството не е показало амбиция или решимост да се справи с предизвикателствата и рисковете, свързани с тази технология. Това става ясно от последните му предложения за регулиране на ИИ, които са неясни и отлагащи процеса.

Според статия в Guardian, правителството ще обяви утре, че има нужда от законодателство за контролиране на най-новите разработки на ИИ, но не сега. Вместо това, то ще представи „начална концепция за бъдещи задължителни изисквания“ за разработчиците на напреднали системи и ще ги консултира с експерти от различни области. Правителството също така ще отпусне £10 милиона на съществуващите регулатори, за да им помогне да се справят с ИИ, и ще ги помоли да представят своя подход към технологията до края на април.

Тези мерки получават остра критика от водещи изследователски организации на изкуствен интелект в Обединеното кралство, като института Ada Lovelace, който ги нарича „непоследователни“ и „съдържащи значителни пропуски“. Те също така не отговарят на потребностите на бързо променящата се и спорна област, в която няма широко съгласие за това как трябва да изглежда доброто регулиране на ИИ. Дори и да има такова съгласие, Обединеното кралство няма достатъчно влияние, за да го наложи, като се има предвид, че САЩ и Китай са много по-силни участници в процеса на технологизация.

Правителството се въздържа, докато не види как ще се развие ИИ в бъдеще

То твърди, че не иска да се спъва с „бързи“ правила, които може да се окажат остарели или неефективни. Но това е лоша стратегия, която оставя Обединеното кралство без защита срещу възможните злоупотреби и негативни последици от ИИ. Това е също така пропусната възможност да се използва потенциалът на ИИ за добро, като се подкрепят иновации, конкурентоспособност и социална справедливост.

Правителството трябва да преразгледа своята позиция и да действа по-бързо и по-смело, за да създаде ясна, последователна и ефективна рамка за регулиране на ИИ. То трябва да се ангажира със заинтересованите страни, включително гражданското общество, академичния свят и бизнеса, за да определи целите, принципите и стандартите за отговорен ИИ. То трябва също така да се съобрази с международните тенденции и да се стреми към сътрудничество и хармонизация с други държави и организации. Това е единственият начин Обединеното кралство да постигне своята амбиция да бъде световен лидер в ИИ, а не да остане на заден план.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required