Пасивни доходи – как да ги постигнем?

вързани пари

Да си шеф на финансите си

Сигурни сме, че мечтата на всеки от нас е да печели без да работи или да извършва минимален труд. Това звучи твърде хубаво, дори нереално, но е възможно. За жалост, не е толкова лесно обаче. Има много начини за докарване на пасивен доход, но те са доста трудоемки, изискват предварителен капитал и голяма подготовка. Затова ще ви представим няколко пътеводителя за ориентиране в “света на пасивните доходи”.

Какво са пасивни доходи?

Нека първо се запознаем с понятието “пасивен доход”! Това са всички ваши приходи, които ви носи нулева дейност или минималните ви усилия, с прости думи – малко работа за много пари. Това е магия, която както споменахме вече е възможна, но изисква бизнес нюх и задълбочено планиране, защото като всеки бизнес и тази дейност крие рискове. Финансовото ограмотяване е първата стъпка към постигането на желаната цел. Финансовите инструменти за изключително многобройни и трябва да се изследват обстойно.

Няколко примера за пасивен доход

Осемчасовият работен ден е дълъг и през ръцете ви минава всяка една дейност, за която ви се заплаща. Ами огледайте се! Какво около вас е бизнес, който може да ви носи приходи без да се налага да работите много.

Най-разпространен у нас е бизнесът с имоти. Много добра идея е изкупуване на жилища и отдаване под наем. Това е предпочитан метод при хора на средна възраст и пенсионирани граждани, защото единственото, което се прави като работа е “да се събират плодовете”. Предварителната подготовка изисква повече време и инвестиция с немалък капитал. Трябва внимателно и коректно да се следи имотния пазар, който е изключително динамичен у нас и крие своите рискове. Състоянието на имотите също е от значение, тъй като те са продуктът, който се предлага. Трябва да се ангажирате с поддръжката!

Ако не сте с амбицията да развиете голям бизнес с отдаването на имоти под наем, сетете се за ваше неизползваемо помещение дори! Старото мазе може да послужи като идеален склад на някого.

В момента са много атрактивни предложенията Airbnb за туристи. Това са стаи с луксозно обазвеждане, които се отдават за краткосрочно ползване. Би било страхотна идея да се заемете с това начинание, защото потребителят знае, че това е много по-изгоден вариант от хотел.

Друг прекрасен пример за пасивен доход са вендинг машините, за които сме ви разказвали в предишна наша статия. Всички подобни атракциони, будки, машини и др. са най-кристалният пример за пасивен доход. Тези машини винаги са “на мода”, не са засегнати от промени на пазара, от инфлация, от липса на работна ръка. Те са прекрасен начин да сте шеф сам на парите си. При тях е от изключителна важност предварителното стратегическо планиране, вие все някога ще възвърнете парите, които сте вложили в машините, но сроковете определено са от значение. Началният капитал не е голям, но и приходите са “в стотинки”, затова трябва фокусът да е върху броят потребители и интензитета им на потребление.

Много добри, но за жалост не толкова познати по нашите територии, финансови инструменти за акциите и облигациите. Акциите и облигациите са два най-ефективните начини за инвестиране, които могат да генерират пасивен доход. Акциите са дялове от собствеността на дадена компания, които се търгуват на фондовите пазари. Инвеститорите, които притежават акции, могат да получават пасивен доход от два източника: дивиденти и капиталова печалба. Дивидентите са част от печалбата на компанията, която се разпределя между акционерите. Капиталовата печалба е разликата между цената на продажба и цената на закупуване на акцията. Акциите обикновено предлагат по-висок потенциал за доходност, но и по-висок риск от облигациите.

Облигациите от своя страна са дългови инструменти, които представляват заем, който инвеститорът дава на издателя на облигацията (например държава или компания). Инвеститорите, които притежават облигации, могат да получават пасивен доход от лихвените плащания, които издателят прави периодично. Лихвеният доход е фиксиран и се определя от лихвения процент и номиналната стойност на облигацията. Облигациите определено имат по-нисък потенциал от акциите, но са по-малко рисков инструмент.

Можете да комбинирате акциите и облигациите в своя инвестиционен портфейл, за да постигнете баланс между доходност и риск. Съотношението между акциите и облигациите зависи от индивидуалните цели, хоризонт и рисков профил на инвеститора. 

Какво трябва да промените в предприемаческото си мислене, за да се сдобиете с пасивен доход?

Като за начало е добре да приемете максимата, че парите ви работят за вас, а не обратното. Финансовата независимост е успешния старт към всяка кауза, обвързана с печалба. Следваща важна стъпка е дисциплината. Пасивният доход не означава самоуправляващ се бизнес, а минимална поддръжка на продукта, който се предлага. Създайте си стратегия, преценете рисковете и предимствата на това, с което сте решили да се заемете. 

Много важно правило е да бъдете търпеливи. Парите няма да започнат да валят веднага. Пасивният доход крие непременни рискове, затова бъдете постоянни и успявайте да съчетавате грижата за парите си с основната си дейност! 


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required