Бизнесът започна 2024 г. с оптимизъм

Бизнесът в България 2024

Докладът на НСИ отчита и не добрата регулация на конкуренцията в бизнеса и постоянния недостигът на работна сила

Българската икономика е със здрави показатели през новата година, като е регистрирала растеж на БВП, в секторите промишлено производство, търговия на дребно и заетост. Индикаторът за бизнес климата се е повишил леко през януари, а очакванията на предприятията от промишлеността и търговията на дребно се подобряват. Държавният дълг е останал на ниско ниво, което дава увереност на инвеститорите. Бизнесът започва 2024 г. с оптимизъм и надежда за по-добри резултати, за това свидетелства с данни НСИ

Снимка: НСИ

Според  проведена анкета делът на мениджърите, които очакват продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца, се увеличава и достига 26.9%.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 2.9 пункта (от 21.9% на 24.8%) главно поради подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, това съобщава БТВ

 Интеграцията на България в еврозоната

Основният фактор, който допринася за подобряването на бизнес климата, е процесът на интеграция на България в еврозоната. Страната е изпълнила всички критерии за въвеждане на единната валута и се очаква да стане пълноправен член на еврозоната през 2024 г. Очаква се това даТова ще доведе до по-голяма стабилност, конкурентоспособност и прозрачност на българската икономика, както и до по-ниски лихвени проценти, по-евтини заеми и по-лесен достъп до европейските пазари.

Развитието на иновациите и дигитализацията също има ръст и прогнозите за новата година  са положителни също. Страната ни получила значителни средства от Европейския съюз за подкрепа на научно-изследователската и развойна дейност, за модернизация на образованието и за подобряване на цифровите умения на населението. Българските фирми са показали висока степен на адаптация и креативност, като са разработили нови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на пазара. Страната ни е сред лидерите в Европа по брой на ИТ специалистите, стартъпите и патентите.

Бизнесът може да се възползва от възможностите, които предлага европейската интеграция., Те зависят от  потенциала на иновациите и дигитализацията, от подобрената регулаторна среда и от наличието на квалифицирана и мотивирана работна сила. Подкрепата на образованието, здравеопазването, културата, спорта и защитата на околната среда също ще допринесат за социалното и екологично устойчиво развитие на страната.

Общият показател на бизнес климата през януари нараства с 3,0 пункта спрямо декември 2023 г., когато се понижи с 1,8 пункта. По този начин цифрите се връщат обратно над неговото дългосрочно осреднено ниво.

Все още нестабилната икономическа среда, не добре регулираната конкуренцията и постоянния недостиг на работна сила в различни сектори продължават да са основните проблеми за развитието на българския бизнес, посочва доклада на НСИ.  


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required