БНБ затяга мерките с цел охлаждане на кредитния бум

процент пари лупа

През 2024 г. Българската народна банка (БНБ) може да приложи нови мерки за ограничаване на рисковете от прекомерното кредитиране на домакинствата, особено за покупка на жилища

 Намеренията на банката станаха ясни от публикация на гуверньора Димитър Радев в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България. Това би било мащабна промяна в подхода на БНБ, която досега предпочиташе да адресира рисковете единствено като изисква повече капитал от банките, това съобщават от Капитал.

Какво гласят мерките?

Мерките, насочени към кредитополучателя, са инструменти, които целят да ограничат кредитоспособността на заемателите, като им налагат определени критерии за отпускане на кредит. Тези мерки имат за цел да предотвратят прекомерното задлъжняване на домакинствата, което може да доведе до финансова нестабилност, ако цените на имотите паднат или доходите на заемателите се смалят. Също така, те могат да помогнат за смекчаване на цикличността на кредитния пазар, като охлаждат търсенето на кредити в периоди на бум и стимулират търсенето в периоди на спад.

Защо БНБ променя подхода си?

Досега БНБ е избягвала да прилага тези мерки, като има вяра на себе си, базирана на изискването за повече капитал от банките. Този подход има за цел да подсили устойчивостта на банковата система, като я подготви за справяне с евентуални загуби от лоши кредити. Освен това, БНБ досега е считала, че разполага с подходящи инструменти, които Законът за кредитните институции й дава, за да реагира при влошаване на рисковете на жилищния пазар.

Въпреки това, през 2022 г. Европейският съвет за системен риск в свой анализ за уязвимостите на имотния пазар препоръча на българската централна банка да обмисли прилагането и на допълнителни мерки, насочени директно към потребителя, което „би било подходящ инструмент за превантивно действие срещу потенциалното формиране на спирала между цените на имотите и ипотечните кредити“. Такава спирала може да възникне, ако растежът на цените на имотите стимулира търсенето на кредити, което от своя страна поддържа високи цени на имотите, и така по кръг.

През 2023 г. БНБ се сближава с вижданията на ЕССР и сигнализира, че може да прибегне до макропруденциални мерки, за да охлади бума в жилищното кредитиране. Това се дължи на факта, че кредитирането на домакинствата е нараснало значително през последните години. Стойностите достигат 10,4% годишен ръст през третото тримесечие на 2023 г. Особено силен е ръстът на ипотечните кредити, които са се увеличили с 13,7% годишно през същия период. Това се отразява и на динамиката на цените на жилищата, които са нараснали с 9,8% годишно през второто тримесечие на 2023 г.

Какво прогнозира БНБ?

БНБ очаква, че макропруденциалните мерки ще имат двупосочен ефект: от една страна, ще поддържат буферите в банковата система на адекватно равнище, а от друга страна, ще изтеглят допълнителна ликвидност от пазара, което би създало предпоставки за намаляване на потребителското търсене и на кредитирането. По този начин и ще се подтисне инфлацията и ще се увеличи на вероятността за изпълнение на критерия за конвергенция, свързан с ценовата стабилност. Този критерий е от съществено значение за присъединяването на България към еврозоната.