Временна дерогация от някои правила за земеделските стопани

земеделие

Европейската комисия предлага да се даде възможност на земеделските стопани в ЕС да се възползват от дерогации за 2024 г. от правилата на общата селскостопанска политика


Днес Европейската комисия предлага да се разреши на земеделските стопани в ЕС да се отклонят за една година от някои правила на Общата селскостопанска политика, които ги задължават да запазват определени площи необработвани. Предложението на Комисията, изпратено днес до държавите-членки, които ще гласуват по него на заседание на комитет, представлява първия конкретен политически отговор за решаване на проблемите с доходите на земеделските стопани. То също така отговаря на искания, изложени от няколко държави-членки на заседания на Съвета по земеделие.

За да получат подкрепата, на която имат право по ОСП, земеделските стопани трябва да спазват подобрен набор от девет стандарта, полезни за околната среда и климата. Този принцип на условност се прилага за близо 90% от обработваемата земеделска площ в ЕС и играе важна роля за насърчаване на устойчивите земеделски практики. Този набор от основни стандарти се нарича ДСОС, което означава „добри селскостопански и екологични условия“. Стандартът ДСОС 8 изисква, между другото, отделянето на минимален дял от обработваемата земя за необработвани площи или елементи. Под това се разбира обикновено земя, оставена на пара, но също и елементи като живи плетове или дървета. Фермите с по-малко от десет хектара обработваема земя обикновено са освободени от това задължение.

Днес Комисията предоставя възможност на всички земеделски стопани в ЕС да бъдат освободени от това изискване и все пак да имат право на основното си директно плащане по ОСП. Вместо да запазват земята на пара или необработвана на 4 % от обработваемата си земя, земеделските стопани в ЕС, отглеждащи азотфиксиращи култури (като леща, грах или фава) и/или междинни култури на 7% от обработваемата си земя, ще се считат за изпълнили изискването. Междинните култури са растения, които растат между две основни култури. Тези култури могат да служат като фураж за животните или като зелен тор. Използването на азотфиксиращи култури и междинни култури допринася за редица екологични ползи за почвеното здраве, включително за почвеното биоразнообразие и за ограничаване на измиването на хранителните вещества. Културите трябва да се отглеждат без растителнозащитни продукти, за да се запази екологичната амбиция на ОСП.

Предложението е внимателно прецизирано, за да се постигне правилният баланс между предоставянето на подходяща облекчение на земеделските стопани, изправени пред множество кризи в сектора, от една страна, и защитата на биологичното разнообразие и качеството на почвата, от друга страна. Мярката ще бъде гласувана в следващите дни от държавите-членки, събрани на заседание на комитет. След това Комисията ще продължи със своето формално приемане. Регламентът ще се прилага със задна дата от 1 януари 2024 г. Държавите-членки, които желаят да приложат отклонението на национално равнище, трябва да уведомят Комисията в срок от 15 дни, така че земеделските стопани да бъдат информирани възможно най-скоро.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Земеделските стопани са основата на европейската хранителна сигурност и сърцето на нашите селски райони. Те са изправени пред множество кризи, които засягат техните доходи и устойчивостта на техните дейности. С днешното предложение Комисията показва, че е готова да действа бързо и решително, за да им предостави необходимата подкрепа. Това е част от нашия ангажимент да подкрепим земеделските стопани в тяхната роля на стражове на околната среда и да гарантираме, че ОСП остава силна и амбициозна политика за бъдещето.“

Комисарят по земеделие Януш Войцеховски каза: „Днешното предложение е първият конкретен политически отговор на Комисията за решаване на проблемите с доходите на земеделските стопани. То е в съответствие с нашата амбиция да направим ОСП по-зелена и по-справедлива.“


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required