Нова възможност за млади иноватори – Академия по предприемачество в земеделието

зала с компютър

Академия по предприемачество в земеделието в полза на българското земеделие

ЦНСССКЦИЕ създава първата по рода си Академия по предприемачество в земеделието в България и в страните от ЦИЕ, която ще предоставя обучение, финансова подкрепа и мрежа от партньори на стартиращи предприятия в областта на селското стопанство.

След успешното провеждане на „Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и ЦИЕ“, Центърът за научно-стратегически изследвания и консултации към Икономическия форум на страните от ЦИЕ продължава да развива тази инициатива. Тя работи по създаването на  първата по рода си Академия по предприемачество в земеделието в България и в страните от ЦИЕ.

Земеделието е сред най-важните сектори за развитието на икономиката на всяка държава и общество още от древността. В течение на годините секторът се развива и все повече нови технологии и иновации се внедряват в процесите на работа, което улеснява всички заинтересовани страни, в т.ч. производители, търговци, потребители.

От създаването си през 2015 г. насам ЦНСССКЦИЕ изпълнява мисията на координатор в механизма за сътрудничество между Китай и държавите от Централна и Източна Европа в областта на селското стопанство, като създава мрежа от бизнес контакти, обменя релевантна информация между заинтересованите страни от бизнеса, академичните среди и администрации.

Официалната интернет страница China2ceec.org предоставя ползването на единна база данни и представлява ефикасен инструмент за търсене и намиране на актуални инвестиционни проекти и на подходящи бизнес партньори от всички сфери на селскостопанския сектор.  Отделно от това ЦНСССКЦИЕ публикува актуална информация за събития, изложения, панаири от ЦИЕ и Китай в сфера ХВП и селско стопанство, както и аналитични доклади за развитието на сектора за всяка държава от Инициативата за сътрудничество между Китай и ЦИЕ, това коментира за Invest in Bulgaria ….

Академията по предприемачество в земеделието е образователна и подкрепяща платформа, която има за цел да стимулира и развие младежкото предприемачество и новосъздадените компании от сектор селско стопанство и свързани под-сектори, както и да оказва подкрепа на иновативни концепции и идеи, които развиват потенциала на селското стопанство.

Поощрение и цели на участието

Участниците ще имат възможност за обучение (под формата на лекции и семинари) и финансова подкрепа (под формата на награди за успелите кандидати). То ще бъде водено от експерти от ЦНСССКЦИЕ и партньорите по проекта, както и от външни професионални лектори и ментори. Финансовата подкрепа ще бъде предоставена на най-добрият проект за всяко издание на Академията, който ще бъде избран от външно жури. Наградата ще бъде в размер на 5000 лева, с които победителят ще може да изгради и/или доразвие своя проект.

Академията ще предоставя също така комуникационна и институционална подкрепа на своите участници, както и достъп до мрежата от партньори на ЦНСССКЦИЕ. Партньори на ЦНСССКЦИЕ в реализирането на Академията са: Софийски университет „Св.Климент Охридски“ – Стопански факултет и филиал на СУ в Бургас; УНСС – Институт по предприемачество; Аграрен университет – Пловдив; Селскостопанска академия; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Икономически университет – Варна; Национална служба за съвети в земеделието; порталът fininfo.bg, както и представители на местния бизнес.

Предварителната програма за 2024 г. е както следва:

•  Януари-февруари: Обявяване на конкурса за участие в Академията и приемане на кандидатури

•  Март: Селекция на участниците и обявяване на резултатите

•  Април-юни: Обучение на участниците в Академията (лекции, семинари, работилници, менторство)

•  Юли: Представяне на проектите на участниците пред жури и определяне на победителя

•  Август: Връчване на наградата на победителя и закриване на първото издание на Академията

•  Септември-декември: Подготовка за второто издание на Академията

Условията за участие в Академията по предприемачество в земеделието са следните:

•  Кандидатстването ще се извършва през специализирана платформа по-долу на сайта на ЦНСССКЦИЕ;

•  В Академията имат право да кандидатстват както юридически, така и физически лица от страните от ЦИЕ;

•  Селектирането на участниците ще се извършва въз основа на предварително утвърдени основни критерии за участие (мотивационно писмо, владеене на английски език, базови ИТ умения, предварително проектно предложение);

•  Победителят във всяко издание ще бъде поощрен чрез финансова награда (5000 лева) с която да изгради и/или доразвие своя проект. Външно жури ще оценява участниците в Академия по предприемачество в земеделието.

За да участвате в Академията по предприемачество в земеделието е необходимо да попълните следната форма за кандидатстване:

Формуляр за кандидатстване за физически лица

Формуляр за кандидатстване за юридически лица

Свързахме се с д-р Момчил Станишев, директор на ЦНСССКЦИЕ, който даде светлина за крайните цели на обучението и как то подпомага развитието на земеделския сектор у нас.

Снимка: д-р Момчил Станишев, Източник: ЦНСССКЦИЕ

“Сред основните цели на Академия по предприемачество в земеделието са: привличане на повече млади и талантливи хора към сектора; развитие на младежкото предприемачество и новосъздадени компании от сектор селско стопанство и свързаните под-сектори; както и оказване на подкрепа за иновативни приложения, концепции и идеи, които развиват потенциала на селското стопанство.”

Крайните цели на Академията са да бъдат надградени уменията и да бъдат обучени в модерни методи на управление, меки умения и предприемачество бъдещи и/или настоящи стартирали бизнеси и техните собственици, което ще допринесе за доразвиването на предприемаческата екосистема в сектор земеделие. 

Началото на Академията

ЦНСССКЦИЕ, второстепенен разпоредител към Министерство на земеделието и храните, организира успешно през пролетта на 2023 г. „Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и ЦИЕ“, като сред целевите групи на Програмата бяха създаването на иновативни решения за намаляване на въглеродния отпечатък на ХоРеКа индустрията, GIS в земеделието, решения за хранителните отпадъци, въглеродна неутралност в селското стопанство, хранителни технологии, напоителни системи, кръгова икономика на доставките на храни и напитки, и др.

В продължение на дейността по този успешен проект, ЦНСССКЦИЕ създава първата по рода си Академия по предприемачество в земеделието в България и в страните от ЦИЕ. Академията на ЦНСССКЦИЕ ще предлага обучение (под формата на лекции и семинари) и финансова подкрепа (под формата на награди за успелите кандидати).  

Партньори на ЦНСССКЦИЕ в реализирането на Академия по предприемачество в земеделието са: Софийски университет „Св.Климент Охридски“ – Стопански факултет и филиал на СУ в Бургас; УНСС – Институт по предприемачество; Аграрен университет – Пловдив; Селскостопанска академия; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Икономически университет – Варна; Национална служба за съвети в земеделието; порталът fininfo.bg, както и представители на местния бизнес, това добави още д-р Момчил Станишев.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required