Екознание – идея за нов учебен предмет

изследващи деца

Дисциплината е по идея на ръководството на 1.СУ „Пенчо П. Славейков“ в София

Климатичната криза е една от най-големите предизвикателства пред съвременния свят. За да се справим с нея, трябва да променим начина си на живот, потребление и производство. За това е необходимо да се развие екологичната култура и съзнание на хората от ранна възраст.

В България темата с климатичната криза е подценявана и не се обсъжда достатъчно в образователната система. Въпреки, че наред с химията като дисциплина се изучава и опазване на околната среда, тя остава на заден план и не се задълбочава достатъчно в материята, времената се менят и тази тема в на дневен ред в новия век. Един от начините е да се въведе нов учебен предмет, посветен на екологичните въпроси. Такъв предмет е Екознание, който е част от нововъведението в 1.СУ „Пенчо П. Славейков“ в София.

Екознание е предмет, който ще се изучава от учениците от IV до VII клас. Целта му е да развие знанията, уменията и нагласите на децата към опазване на околната среда и устойчиво развитие. Учениците се запознават с основните екологични понятия, проблеми и решения, като използват различни източници на информация, дигитални технологии и практически дейности. В програмата е заложено креативно практикуване и извън класната стая. Учениците ще изготвят проекти и ще опознават активно средата си. Ще играят игри, ще отговарят на въпроси и ще редят пъзели, за да усвояват по- лесно информацията.

Екознанието подготвя учениците за бъдещето

 Знанията помагат на най-малките да разберат какви са предизвикателствата и възможностите пред нашата планета, какво можем да направим, за да я опазим и подобрим, и какво означава да живеем по-устойчиво. Той им дава компетентностите, които ще им трябват за да бъдат активни и отговорни граждани и еколози.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required