ЕС забранява лъжливата еко-реклама и подобрява етикетирането на продуктите

кенче на дъно

Как ЕС ще предпази потребителите от заблуждаваща еко-реклама и ще им помогне да избират по-трайни и по-устойчиви продукти?

Европейският парламент одобри директива, която цели да предпази потребителите от заблуждаваща реклама за екологосъобразност. Парламентът се стреми да им даде по-добра информация за продуктите, които купуват. Директивата забранява общите твърдения за екологосъобразност, насърчава промяна в маркировките за устойчивост и прави информацията за гаранция по-видима.

Директивата беше приета с голямо мнозинство от 593 гласа „за“, 21 гласа „против“ и 14 гласа „въздържал се“. Тя е част от усилията на ЕС да стимулира зелената трансформация на икономиката и да защити потребителите от нелоялна конкуренция и некачествени продукти.

Според директивата, производителите и търговците не могат да използват без доказателства общи екологични твърдения като „екологосъобразни“, „естествени“, „биоразградими“, „неутрални по отношение на климата“ или „еко“. Те трябва да предоставят ясна и точна информация за екологичните характеристики на продуктите, като се основават на схеми за официално сертифициране или такива, които са одобрени от публични органи. Те също така не могат да твърдят, че даден продукт има положителен ефект върху околната среда, ако това се дължи на компенсации на емисиите на парникови газове.

Взетите решения от ЕС също така насърчават производителите и потребителите да се фокусират върху трайността на стоките. Тя предвижда създаването на нов хармонизиран етикет, който ще подчертава продуктите с удължен гаранционен срок. Забранява и неоснователните твърдения за дълготрайност, които могат да подтикнат потребителите да заменят по-рано от необходимото консумативи или да изхвърлят продукти, които могат да се поправят.

Докладчикът на Парламента Биляна Борзан

„Този закон ще промени ежедневието на всички европейци! Ще се оттеглим от културата на изхвърлянето, ще направим маркетинга по-прозрачен и ще се борим с преждевременното остаряване на стоките. Хората ще могат да избират продукти, които са по-трайни, по-устойчиви и по-лесно се ремонтират благодарение на надеждни етикети и реклами. Най-важното е, че компаниите вече не могат да подвеждат хората, като например казват, че пластмасовите бутилки са добри, защото компанията е засадила дървета някъде — или че нещо е устойчиво, без да обясняват как. Това е голяма победа за всички!“

Докладчик на Парламента Биляна Борзан

Директивата е свързана с Директивата относно твърденията за екологосъобразност, която се разглежда в момента от Парламента. Тя ще определи по-подробно условията за използване на твърденията за екологосъобразност.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required