ФЕД ще понижи лихвите през 2024 г.: Какво очакват дилърите на дълговите пазари?

лихви

Кога настъпва процесът и лихвите на ФЕД влияят ли на българските пазари?

През новата година банката очаква лихвите да спаднат, за да стимулира икономиката, това съобщава b2b media.. В момента щатската хазна е застрашена от конфликтите с Китай и дори още от пандемията насам. Федералният резерв (ФЕД) е централната банка на САЩ, която определя основните лихвени нива в страната. Въпросните лихви влияят на стойността на долара, инфлацията, икономическия растеж и доходността на дълговите инструменти.

Нека разгледаме какво очакват дилърите на дълговите пазари от действията на ФЕД и как това ще повлияе на пазарната динамика в границите на САЩ и има ли това отражение върху нас!


Дилърите на дълговите пазари са сигурни, че ФЕД ще понижи основните лихви през 2024 г., тъй като това ще подпомогне ще поддържа ниска инфлация. Но кога ще започне процесът?

Има високи очаквания, че ФЕД ще започне пониженията още през месец март, когато ще се проведе първото заседание на Федералния комитет по открит пазар за годината. Прогнозите показват, че най-вероятно понижаването ще е до нивата 4,00%-4,25% – или спад от 1,25 процентни пункта (за цялата 2024 г.). Това означава, че ФЕД ще намали разходите за заемане на пари за банките, фирмите и домакинствата, което ще насърчи потреблението и инвестициите.

Въздействие върху доходността на облигациите


Доходността на облигациите е обратно пропорционална на цената им. Когато лихвите паднат, цената на облигациите се повишава, тъй като те стават по-атрактивни за инвеститорите, които търсят по-високи доходи. Обратно, когато лихвите се повишават, цената на облигациите пада, тъй като те стават по-малко конкурентоспособни спрямо други активи.

Има вероятност да видим покачване на доходите в първите месеци на новата година, нещо като лека корекция след „избухването” в края на годината. Това се дължи на факта, че пазарът вече е включил в цените си очакванията за понижаване на лихвите, което е довело до силно падане на стойностите през 2023 г. Според данни на Bloomberg, доходността на 10-годишните американски държавни облигации е намаляла от 6,23% в началото на 2023 г. до 4,67% в края на годината. Следователно, ако няма нови стимули или изненади от страна на ФЕД, пазарът може да се стабилизира или дори да се коригира нагоре, тъй като инвеститорите ще търсят по-висок риск и по-висока възвръщаемост.

Засегната ли е България?

САЩ е един от най-големите търговски партньори на България, както и важен източник на преки чуждестранни инвестиции. Според последни данни на Националния статистически институт, през 2020 г. САЩ е бил третият по големина износен пазар за България след Германия и Румъния. БНБ от своя страна съобщава през 2019 г., че САЩ е бил вторият по големина инвеститор в България след Холандия. Стремежът ни клони към увеличаване на инвестициите от страна на Америка за България.

Въздействието на ФЕД върху България зависи от това, как промените в лихвената политика на САЩ се отразяват на глобалните финансови пазари и курса на долара спрямо еврото. Това засяга и икономическата активност и търсенето на американския пазар. Ако ФЕД повиши лихвите, това може да доведе до вдигане стойността на долара. Съответно има по-високи облигации, изтичане на капитали от развиващите се пазари, по-нисък икономически растеж и по-ниска инфлация в САЩ. Това може да има отрицателни последици за България, като намаляване на износа, по-ниски инвестиции, по-високи разходи за финансиране и по-ниско икономическо доверие. Това важи и в обратния случай.Последвайте ни в социалните мрежи👇