Европейската инициатива RE-IMAGINE за изкуство, посветено на климатичните промени

еко

Отворената покана продължава до 10 февруари, като всички селектирани участници ще получат възможност да се включат в четири безплатни творчески резиденции в България, Сърбия, Северна Македония и Унгария.

България е една от страните-домакини на новата европейска резидентска програма RE-IMAGINE Green Art Practices on the Margin за изпълнителски изкуства, която цели да фокусира общественото внимание по въпросите за климатичните промени и опазването на околната среда, чрез обучение и продуциране на артисти и културни и екологични организации. RE-IMAGINE има за цел да подкрепи и даде поле на изява на участници, които да създадат и представят на широката публика уникално творческо съдържание в контекста на този глобален форсмажорен проблем, пред който е изправено съвременното общество. За целта е изготвена специална двугодишна програма, кандидатстването за включване в която стартира на 10.01.2023.

В рамките на програмата, която ще се изпълнява паралелно в България, Сърбия, Северна Македония и Унгария, са предвидени четири творчески резиденции, в които биха могли да се включат всички заинтересовани, които имат или планират да създадат различни артистични проекти от областта на изпълнителските изкуства. За осъществяването на избраните проекти ще бъдат имплементирани принципи за устойчиви зелени практики, които участниците ще научат по време на резиденциите, обявиха представителите на програмата за БългарияАрте Урбана Колектив.

Отворената покана за  участие стартира на 10 януари и ще събира кандидатури до 10 февруари 2024 включително, като всички заинтересовани могат да кандидатстват на следния линк.Официален език на резиденциите и за кандидатстване е английски.

Всички проекти ще бъдат прегледани от независимо международно жури, като одобрените кандидати ще получат възможност да се включат в четирите безплатни петдневни резиденции в страните-домакини, както следва:

Резиденция 1: Климатична грамотност – април 2024 г., България

Резиденция 2: Устойчива пред-продукция – юли 2024 г., Унгария

Резиденция 3: Зелен артистичен подход и продукция – октомври 2024 г., Северна Македония

Резиденция 4: Устойчиво разпространение и промоция – януари 2025 г., Сърбия

Организаторите приветстват идеи за проекти в ранен етап на разработване от организации, колективи или неформални групи-представители на независимата сцена, които трябва да номинират двама представители – резидентски тандем, съставен от продуцент и артист, които ще участват във всяка резиденция. На базата на предварително зададени критерии членовете на журито ще изберат 12 екипа – по 3 от всяка страна-партньор на инициативата, които ще участват в програмата и чиито разходи се покриват изцяло от програмата.

Във връзка с процедурата на кандидатстване, ще се състои и онлайн информационна среща на 25 януари от 17:00 ч. Централноевропейско време, с организаторите на проекта. Линк  към сесията ще бъде достъпен в каналите на социалните мрежи на партньорските организации по проекта, следете подробности!

“RE-IMAGINE е уникална възможност за творческите умове да се включат в трансформиращи проекти, насочени към неотложните предизвикателства, породени от изменението на климата. Проектът RE-IMAGINE е иновативна европейска инициатива, фокусирана върху зелената трансформация на сектора на изпълнителските изкуства, особено в не толкова напредналите в това отношение страни от Балканския п-в и Централна Европа”, споделят организаторите.

“Участниците в резиденцията ще имат възможност да разработват проекти, съобразени с целите на проекта RE-IMAGINE. Особено се интересуваме от предложения, които изследват иновативни начини за включване на екологично устойчиви практики в сценичните изкуства”, допълват те.

Условия за кандидатстване:

Заинтересованите участници са поканени да представят своите проектни предложения за разглеждане. Избраните проекти ще се възползват от подкрепата на резидентска програма RE-IMAGINE Green Art Practices on the Margin, предоставяйки модел за възприемане на екологично устойчиви работни процедури в сектора на сценичните изкуства.

Краен срок за кандидатстване: 10 февруари 2024 г.Последвайте ни в социалните мрежи👇