Shein отчита нарастващ интерес към кръгови модни практики

зелено сако

Един от най-масовите и успешни брандове по пътя на ESG политиките

Скорошно проучване, проведено от Shein, в партньорство с Alchemer, се задълбочава в модните навици и нагласите за устойчивост на клиентската база. Проучвайки над 3500 души в САЩ, Мексико, Бразилия, Обединеното кралство, Франция и Германия, изследването хвърля светлина върху ключови прозрения за разбирането и ангажираността на клиентите с циркулярността в модата, пише изданието esgnews.com.

Проучването показва, ч е потребителите на бранда са крайно отворени за включване на кръгови практики в живота им. Даряването на неизползвано облекло и участието в онлайн препродажба между партньори се очертават като най-популярните начини, по които участниците участват в кръговата модна екосистема. Трябва да се отбележи, че интересът към различни кръгови дейности нараства, като клиентите изразяват желание да увеличат участието си през следващата година.

Как клиентите се справят с нежеланото облекло в различните региони?

Докато предаването на артикули на приятели и семейство е обичайно в САЩ, Мексико и Германия, платформите за онлайн препродажба доминират във Франция, като 75% от клиентите на Shein в този регион избират този метод. Тези разнообразни подходи осигуряват ценни съвети как модния гигант може да приспособи своите инициативи за кръговрат по начин, който резонира с различни клиентски сегменти.

Според проучването, препродажбата играе решаваща роля в преминаването на модната индустрия към кръговрат. Въпреки че мотивите за препродажба се различават в зависимост от демографията и местоположението, печеленето на пари остава основният двигател за всички групи. Въпреки това почти половината от респондентите в Бразилия, Обединеното кралство, Франция и Германия също са водени от ангажимент за устойчивост и циркулярна мода, демонстрирайки нарастващо осъзнаване на ползите за околната среда от дрехите втора употреба.

Противно на някои схващания, изследването показва, че потребителите носят техните дрехи често. Повечето респонденти съобщават, че носят артикули на Shein повече от 10 пъти, като една трета надвишава 30 пъти. Трябва да се отбележи, че по-младите клиенти (18-29 години) са склонни да се възползват повече от своите дрехи в сравнение с по-възрастните си колеги.

Проучването идентифицира „разлика между намерение и действие“

Когато става въпрос за кръговрат почти половината от анкетираните признават ограничено разбиране, въпреки че са чували термина. Компанията за мода цели да повиши осведомеността чрез образователни инициативи и практически решения, които дават възможност на клиентите да участват активно в кръговото модно движение.

Проучването на Shein Circularity Study 2023 рисува обещаваща картина на нарастващия интерес на клиентите към кръговите практики. Като признава нуждите и предпочитанията на клиентите, компанията може да насърчи по-устойчиво бъдеще за модната индустрия.Последвайте ни в социалните мрежи👇