Какво е „water footprint“ или воден отпечатък?

вода

Значението на отпечатъка коментира Генади Кондарев, старши сътрудник за региона на Централна и Източна Европа към E3G за Bloomberg TV

„Водният отпечатък“ представлява измерването на общото количество вода, предимно съсредоточено върху сладката вода, която обществото ни използва. Тази метрика може да бъде анализирана от различни перспективи – от глобалния отпечатък на водната употреба до конкретния следа в определен регион, страна, организация, община или дори на индивидуално ниво. Това беше подчертано от Генади Кондарев.

„Има различни методологии за измерване, като изборът зависи от това, което се опитваме да оценим. От количеството вода, което извличаме от различни водни източници и се измерва през трафика на водата с изключително точни методи и технологии, до крайното й потребление, което се измерва с помощта на водомери. Разбира се, съществуват и теоретични аспекти на водната употреба, особено когато не можем да инсталираме водомер на определен източник, и тогава се прилагат други теоретични методи за изчисляване на водния отпечатък.“

Кондарев акцентира върху факта, че водата, особено сладката вода, е ограничен ресурс

Въпреки че ние често я възприемаме като неизчерпаема, това не е вярно. Той пояснява, че използването на вода има множество аспекти – от ежедневната консумация на индивидите до използването й в селското стопанство, индустрията и други. Кондарев подчертава, че ефективността на водното потребление може да бъде подобрена, ако преосмислим начина, по който я използваме, и я насочим по пътя на кръговата икономика. Той споделя, че практиките, които могат да допринесат за това, включват прилагането на мерки за намаляване на загубите при използването на вода, както и методи за ефективно използване на този ресурс.

„България разполага със значително количество водни ресурси на глава от населението, но реално не сме толкова богати, колкото обикновено мислим. Има много практики, които не са оптимизирани по отношение на водния отпечатък на страната,“ добавя той.Последвайте ни в социалните мрежи👇