ESG-какво значи абревиатурата?

ръце пазят земята

За екологичната промяна на бизнеса и защо е наложителна

ESG (Environmental, Social, and Governance) е абревиатура, която представлява три ключови области, върху които се фокусират компании и инвеститори в стремежа им към устойчивост и обществена отговорност. Тези три фактора играят ключова роля в определянето на бизнес практиките, социалните взаимодействия и управленските структури.

Под този акроним ESG се имат предвид 3 основни аспекта: екологичен, социален и управленски. Във всеки един от тях има и съответни подтеми, изтъква Радко Ковачев, експерт финансова и нефинансова отчетност в интервю на Милен Симеонов за рубриката „Зелен речник“ на предаването „Made in Green“ на Bloomberg TV.

Ковачев разказва, че в екологичния аспект фигурират много подтеми, но трите най-значими са климатични промени, загуба на биоразнообразие и замърсяване. Ако говорим за социалния аспект, тук той откроява взаимоотношенията на всяка една организация с всички заинтересовани страни – служители, доставчици, клиенти, потребители. По думи на госта за потребителите е изключително важно дали компанията произвежда качествен продукт, дали е безопасен, дали в производствения процес се уважават правата на служителите, дали процесите на работа са обезопасени. Що касае управленският аспект, той касае какви са политиките и практиките на ръководството на една компания, каква е нейната данъчна стратегия, как се формира заплащането и т. н. „Това е базата, от която може да се развива всяка една друга дейност в предприятието. Тоест бих казал, че този аспект е изключително важен за да имаме екологичните и социалните фактори.“, обяснява гостът.

„Защо бизнесът трябва да прилага ESG? Защото това е най-естественото нещо, което може да направи. Той трябва да взима предвид хора, планета и печалба, а не само едно от тези, когато организира своята дейност.“

Ковачев изтъква, че ESG практиките са многобройни. На въпроса какви са необходимите инвестиции в тези практики, гостът посочва на първо място времето, което всички, работещи в едно предприятие трябва да отделят, за да обсъдят какви са екологичните и социални рискове и особености на тяхната дейност. Освен време според Ковачев е необходимо и да се инвестира в технологии, които да улесняват и подобряват процеса.

Защо ESG е важно?

ESG става все по-важен фактор във възлагането на бизнес и инвестиции, тъй като все повече хора се насочват към компании и фондове, които приемат устойчиви и социално отговорни практики. Организациите, интегриращи ESG принципи, не само допринасят за по-добрата екологична и социална среда, но и се наслаждават на по-голяма стабилност и доверие от страна на инвеститорите и клиентите.

В заключение- ESG става неотделима част от модерния бизнес и инвестиции. Компаниите, които успешно интегрират ESG принципите в своите практики, не само постигат устойчивост, но и създават по-здрава и отговорна общност. Инвеститорите също се обръщат все повече към устойчиви и социално отговорни възможности, като ESG става ключов фактор за оценка на успеха и възможностите на бизнеса в дългосрочен план.Последвайте ни в социалните мрежи👇