Алианс на тропическите гори-в помощ на устойчивия бизнес

гора

Неправителствената организация , която променя облика на съвременното стопанство и практики

Някога забелязвали ли сте зелената жабка на опаковките си? На студения чай, на колата, а на снакса си? Това е малката кръгла емблема, която показва, че екосъобразният начин на преработка е докоснал и вашата бутилка или опаковка. И ако все още не знаете за какво говорим:

Снимка: Espresso International

Повече за идеята и началото

През лятото на тази година в социалните мрежи беше тръгнал слух, че този печат показва наличие на вече разрешените за употреба в хранителната индустрия насекоми и подобни животни. Това е неоправдано твърдение и с липса на каквато и да е логика. Емблемата е лого на неправителствената организация Rainforest Alliance. Тя е създадена преди около 36 години от от Даниел Кац , американски екологичен активист, който е председател на борда на директорите. Идеята на Алианса е да подпомага инициативата за устойчиви бизнеси и екосъобразен начин на живот.

Организацията заявява, че нейната мисия е „да създаде по-устойчив свят чрез използване на социални и пазарни сили за защита на природата и подобряване на живота на фермерите и горските общности“. Работата му включва предоставянето на екологичен сертификат за устойчивост в селското стопанство. Успоредно със своята програма за сертифициране, Rainforest Alliance разработва и прилага дългосрочни програми за опазване и развитие на общността в редица критично важни тропически пейзажи, където производството на суровини заплашва здравето на екосистемите и благосъстоянието на селските общности. 

Как помага Алианса?

Организацията е изключително активна в дейността си и приема идеята за устойчиво производство като мисия. Има множество практики, който подкрепят „зелените“ бизнеси. Като най-основна е дейността им за сертифициране на продуктите и към днешна дата печатът им се поставя на продукти в 190 държава и над 6000 компании.

Дейността на Rainforest Alliance е насочена към както към земеделие и стопанство, така и към устойчивия туризъм.

Програмата за устойчиво земеделие на Rainforest Alliance включва програми за обучение на фермери и сертифициране на малки, средни и големи ферми, които произвеждат повече от 100 различни култури, включително кафе , чай , какао и банани . (Rainforest Alliance постепенно премахва сертифицирането на едър рогат добитък, тъй като не е в обхвата на Програмата за сертифициране за 2020 г.) През последните години Rainforest Alliance значително разширява работата си с дребните стопани, което включва повече от 2 милиона фермери, сертифицирани от организацията. За да получат сертификат, фермите трябва да отговарят на стандарта за устойчиво земеделие, който е предназначен да опазва екосистемите, защитава биоразнообразието и водните пътища, опазва горите, намалява употребата на агрохимикали, подобрява поминъка и защитава правата и благосъстоянието на работниците и местните общности . Rainforest Alliance насърчава бизнеса и потребителите да подкрепят устойчивото селско стопанство чрез снабдяване или избор на продукти, отглеждани в сертифицирани ферми. Повече от 5 милиона хектара земеделска земя се управляват устойчиво съгласно сертификата на Rainforest Alliance към 2019 г.

Rainforest Alliance е пионер в признаването на трети страни за устойчив туризъм , работейки с хотели, входящи и изходящи туроператори и други туристически бизнеси, за да им помогне да подобрят своите екологични, социални и икономически практики. От 1 октомври 2018 г. Preferred by Nature пое управлението на стандартите за устойчив туризъм на Rainforest Alliance за хотелиерски услуги и услуги за настаняване и входящи туроператори. Понастоящем туристическите предприятия могат да използват печата на зелената жаба на Rainforest Alliance, когато получат сертификат съгласно стандарта за устойчив туризъм Preferred by Nature, признат от Глобалния съвет за устойчив туризъм.

Предимствата на сертификата и как да го извоюваме?

Сертификацията на Rainforest Alliance беше разширена през последните години до продукти като ананаси, лешници, кокосово масло, портокалов сок и зеленчуци, наред с други. Наличието на печат в тези продукти се превърна в добавена стойност на търговската сцена. Специално за групите за търговия на дребно, печатът представлява разлика, която отличава и удостоверява, че въпросната култура е произведена по устойчив начин, отговаряйки на специфични изисквания.  Програмите за доброволно сертифициране като тази имат за цел да възнаградят производителите, които полагат усилия да прилагат по-добри земеделски практики, за да получат сертификат.  На практика обаче производителите не винаги са възнаградени за усилията си.

За да получим сертификат от Rainforest Alliance, се изисква съответствие с определени екологични, социални и икономически критерии. По този начин фермите, които искат да се квалифицират за сертифициране, редовно се подлагат на одит за съответствие.  Изискванията за съответствие са включени в програмата за сертифициране на организацията, която беше актуализирана с нови изисквания за устойчивост през юни 2020 г. Новата програма, наречена Стандарт за устойчиво земеделие, включва нови функции по отношение на предишната.

Стандартът за устойчиво земеделие включва иновации в следните области: климатично интелигентно земеделие , обезлесяване , опазване на биоразнообразието , оценки, споделена отговорност, права на човека , надница за издръжка , непрекъснато подобрение, доходи за живот, осигуровки, базирани на риска и равенство между половете . Rainforest Alliance е съвместим с кодекса член на ISEAL и стандартът за устойчиво земеделие се оценява независимо спрямо Кодекса за добри практики на ISEAL.

Неправителствената организация е полезна на света, обществото и бизнеса. Нейните активности разкриват нови хоризонти за компаниите и потребителите. Косвения регулатор е иноватор в дейността си и стимулира развитието на още такива.Последвайте ни в социалните мрежи👇