S&P повиши перспективата при рейтинга на България

еврозоната

Една от големите три агенции за кредитен рейтинг оценява страната ни положително

S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на страната ни до положителна от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BBB/A-2’, пише News.

Standads and Poor’s смята че шансът на България вече е едно към три за присъединяване към еврозоната през следващите 24 месеца.

Предишната оценка на агенцията беше стабилна, с отчитане на напредък в усилията за влизане в еврозоната, като S&P Global Ratings посочи за основно предизвикателство високата инфлация, но на сегашен етап, когато тя се стабилизира, това не е толкова голяма пречка.

S&P Global Ratings оценяват фискалните резултати на България като едни от най-добрите сред страните от Централна и Източна Европа и очакват, че текущите фискални планове ще доведат до дефицити под 3% от БВП в периода до 2026 г., запазвайки нетния държавен дълг под 20% от БВП. Очакват дефицитът по текущата сметка да остане нисък и свръхфинансиран от фондове от ЕС и потоци на преки чуждестранни инвестиции, ограничавайки нуждата от външно финансиране и запазвайки стабилна външна позиция.

S&P Global Ratings оценяват средствата от ЕС за България на над 30% от БВП за 2023 г., като те ще подкрепят инвестиционната активност през следващите години. Получаването и използването на всички налични средства ще бъде предизвикателство, тъй като наближават крайните срокове по основните програми за финансиране – Многогодишната финансова рамка на ЕС 2014-2020 г. и Механизмa за възстановяване и устойчивост, в рамките на програмата „Следващо поколение ЕС“ (NGEU).

Въпреки застаряващата работна сила, икономиката на България има силни перспективи за реален растеж, със средни темпове от 3% за периода 2024-2026 г., воден основно от вътрешното търсене. Поради повишаването на минималното трудово възнаграждение страната ни се представя конкурентноспособно на пазара на труда, което също повишава положителната оценка

S&P Global Ratings биха повишили кредитния рейтинг през следващите две години потенциално с няколко степени, ако България стане член на еврозоната. S&P отбелязват, че биха ревизирали перспективата пред рейтинга на стабилна, ако очакванията за присъединяване на България към еврозоната станат по-малко вероятни.

В оценката се отчита, че настоящата управляваща коалиция представлява първото стабилно правителство на България през последните две години, след проведени пет поредни парламентарни избори, а една от основните политически цели на правителството е присъединяването на страната към еврозоната, което се планира да се постигне от 1 януари 2025 г. Дори и България да не изпълни всички критерии за конвергенция, особено този за ценовата стабилност и да не се присъедини към еврозоната през 2025 г., от рейтинговата агенция очакват, че присъединяването е вероятно да бъде отложено за 1 януари 2026 г.Последвайте ни в социалните мрежи👇