Въздигането на зелените стартъпи

Община Раковски: Лидер в местната власт на Балканите

Какво в начина им на работа би пленило инвеститора? Говори Ивайло Цочев, програмен мениджър на GreenUP

Страната ни е благоприятна среда за развитие на стартъп компании. В последните години започват да се внедряват и тенденциите за по-екосъобразен начин на производство и цялостна работа на бизнеса. Това поставя здравите корени един иновативен начин за развитие на новите и разрастващи се фирми.

„Зелената ниша все още представлява малка част от пазара и във всяка индустрия има възможност за прокарване на зелени иновации.“, това коментира Ивайло Цочев, програмен мениджър на GreenUP в предаването „Made in Green“.

„Смятам, че има две основни причини предприемачите да изберат да създават зелен стартъп. Едната е, че все повече предприемачи искат да адресират проблемите, свързани с околната среда и чисто като личен интерес желаят да работят в тази посока и да насочат бизнеса си не само към печалба, но и към въздействие върху околната среда. Друга причина е, че много от предприемачите виждат пазарна възможност в това, тъй като секторът расте все повече в последните години и зелените регулации, както и възможностите за финансиране стават все повече.“

Най-известният и най-разпространеният вид зелен стартъп е GreenTech. Това са компании, които разработват софтуер, подпомагащ намалената употреба на ресурси и отчетността спрямо новонавлизащите стандарти. Друг тип зелен стартъп е кръговият, който ще пасва в кръговата икономика. По отношение на възможностите за финансиране, Цочев е на мнение, че навлизат големи промени промени по отношение на рисковия капитал, както и в банковия сектор за дългове.

„Стартъпите са доста рисково начинaние, мнoго малко от тях успяват да се реализират, да останат в бизнес или пък да се разраснат глобално. Но това не означава, че няма много добри примери. В България вече има няколко много успешни платформи за размяна на продукти или дрехи втора ръка. Има и успешни стартъпи, които са излезли от страната ни и са на чужди пазари, тоест има валидация за това, че има как да се прокарат зелени идеи и те да бъдат финансирани.“

Специалистът коментира още и наскоро одобрените ESG стандарти и тяхното влияние върху бизнес средата. Той разкрива, че тук екосъобразните предприятия разполагат с предимството от самото си начало да отговарят на тези изисквания, като по този начин те не трябва да се адаптират впоследствие, а директно могат да предложат зелено и адекватно решение. Цочев допълва, че най голямото предизвикателство за малките и стартиращи бизнеси що касае нефинансовото отчитане са именно събирането на данни, описването на дейността и правилното докладване и интерпретиране на информацията.

„Първите стъпки, които трябва да предприеме вече създадена компания, за да се трансформира в зелена такава, е да се разгледат всички достъпни данни, да се интерпретират, да се разбере кои са основните части от бизнеса, които са замърсяващи, да се намали максимално това замърсяване и след това всичко, което е останало, да се оползотвори по някакъв начин. Тук много полезна стратегия е и партньорството с други бизнеси, които могат да използват този отпадък и това е една от стратегиите, които стартъпите прилагат.“

На въпроса какво е необходимо на България, за да може да привлича повече инвеститори към стартиращите компании, Цочев изтъква, че чуждестранните инвеститори имат нужда от повече сигурност в правната система. Според него, те се нуждаят от самочувствие, че инвестицията им не е застрашена.Последвайте ни в социалните мрежи👇