ЕК представи новата макроикономическа прогноза за България

Хартиено корабче направено от евро

За страната ни рисковете за макроикономическите перспективи като цяло са балансирани, но евентуалното забавяне при усвояването на средства от ЕС и изпълнението на българския план за възстановяване и устойчивост ще доведе до по-слаби перспективи за растеж.

Очаква се икономическият растеж да се забави през 2023 г. и 2024 г. и след това да се възстанови през 2025 г.

След силното представяне през 2022 г. износът се очаква да се свие през 2023 г. поради слабото чуждестранно търсене и да се възстанови след това. Очаква се вносът също да се свие значително през 2023 г., след като се разшири силно през 2022 г. Предвижда се потреблението на домакинствата временно да стагнира в края на 2023 г. и началото на 2024 г. и след това да възобнови умерено нарастване. Очаква се инфлацията да се забави допълнително, макар и с по-бавни темпове. Очаква се държавният дефицит леко да нарасне през 2023 г., воден от по-високите разходи за увеличения на пенсиите и заплатите, законодателни през предходните години.

Годишният растеж на БВП намалява от 3,8% през 2022 г. до 2,0% през първата половина на 2023 г. Икономическата активност в България е отрицателно повлияна от слабото външно търсене след оживения износ през 2022 г. Личното потребление допринася положително за растежа през този период, поради благоприятния ситуация на пазара на труда. Силното натрупване на запаси през 2021 г. и първата половина на 2022 г. става рязко отрицателно през втората половина на 2022 г., а спадът се задълбочава през първата половина на 2023 г. Обемът на внесените стоки и услуги също спада рязко от началото на 2023 г. , водени от свиването на износа и запасите, търсенето на компоненти с високо съдържание на внос, съобщава ЕК

Прогнозата в общ план

Въпреки че тази година европейската икономика забави темпове на фона на високи разходи за живот, слабо външно търсене и затягане на паричната политика, очакванията са икономическата активност постепенно да се възстанови в бъдеще. Eсенната прогноза предвижда растеж на БВП през 2023 г. от 0,6% както в ЕС, така и в еврозоната, a през 2024 г. растежът на БВП се очаква да се увеличи до 1,3%. Това e преразглеждане в низходяща посока с 0,2 и 0,1 процентни пункта съответно за 2023 и 2024 в сравнение с предвижданията от лятото. За България се очаква икономическият растеж да се забави през 2023 г. (2%) и 2024 г. (1,8%), след което да се възстанови през 2025 г.

Инфлацията в ЕС продължава да намалява, като в еврозоната през октомври тя е намаляла до 2,9% спрямо върховата си стойност от 10,6% преди година. Това е най-ниското равнище от юли 2021 г. насам. Очаква се общата инфлация в ЕС да намалее от 6,5% през 2023 г. на 3,5% през 2024 г. и 2,4% през 2025 г. В България през прогнозния период се очаква по-малко забавяне на инфлацията, като се имат предвид намаляващите базови ефекти от 2022 г., неотдавнашното покачване на международните цени на петрола и по-трайната инфлация в сектора на услугите. Очаква се годишната инфлация да спадне до 8,8% през 2023 г., след което да се забави допълнително до 4,0% през 2024 г. и 2,9% през 2025 г.Последвайте ни в социалните мрежи👇