Как да създадем здравословна работна среда?

плакат-Знаеш ли какво дишаш?

На специален уебинар ще бъдат споделени полезни съвети за програмата „Адаптирана работна среда“, която стартира през ноември.

През последните години, нашето работно място коренно се промени. Новите предизвикателства, пред които бизнесите са изправени, наложиха необходимостта от адаптиране и създаване на по-благоприятни и здравословни условия на труд. В този контекст, партньорите в социалната инициатива „Знаеш ли какво дишаш?“ организират 09 Ноември от 14:00 ч. специализиран  уебинар на тема „Създаване на бъдещето на работното място: водещи практики“, на който се очаква присъствие на експерт от Министерството на труда и социалната политика.

Актуалност и изключителна важност

След трудния период на промени, компаниите търсят нови начини за поддържане на производителността и здравословните показатели на своите служители. Предстоящия уебинар има за цел да предостави първокласни практики и знания, които ще им помогнат да насочат своите работни места към бъдещето.

Програмата „Адаптирана работна среда“ – нови възможности възможности

През октомври стартира процедурата „Адаптирана работна среда,“ част от Програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021 – 2027 г. Тази програма предоставя уникална възможност за фирмите да осигурят по-безопасни и по-благоприятни условия на труд в своите предприятия. Тя предоставя 100% финансиране за фирми с персонал до 250 души и 80% за по-големите предприятия, като това прави възможно прилагането на тези важни инициативи в широк спектър от организации. Процедурата подкрепя дейности като подобряване на вентилацията, изграждане на места за отдих на работниците, предоставяне на защитно работно облекло, изграждане на парапети и предпазни конструкции и други, с цел да се осигури по-здравословна и безопасна работна среда.

Лектори на уебинара “Създаване на бъдещето на работното място: водещи практики. Финансиране по програма „Адаптирана работна среда“ ще бъдат:

Експерт от Министерството на труда и социалната политика – Очакваме потвърждение за участие на експерт от държавната институция, който ще сподели полезни знания за приспособяването на работната среда към здравословни условия.

Христо Атанасов, икономист и основател на социалната кампания “Знаеш ли какво дишаш?” ще обърне внимание върху влиянието на въздуха в затворените помещения върху продуктивността и здравето.

Росилина Симеонова, експерт по трудова медицина ще разгледа важността на отчитането на микроклимата в работната среда и как тя влияе на здравето и комфорта на служителите.

Светлозар Петров, HR експерт и основател на JobTiger ще представи най-добрите практики за създаване на здравословна работна среда и как това може да подобри работната производителност.

Илияна Мавродиева е психолог и ще сподели ценни съвети за влиянието на работната среда върху психичното здраве на служителите и как да се справяме със стреса на работното място.

Уебинарът се организира в рамките на социалната инициатива „Знаеш ли какво дишаш?“. Нейната цел е да се справи с критичния проблем с качеството на въздуха в затворени помещения и неговото въздействие върху здравето и работоспособността на учениците и техните преподаватели, за които училището е работна среда.

В последните години има все по-голяма загриженост относно замърсяването на въздуха в градовете и негативното му въздействие върху здравето. Лошото качество на въздуха може да доведе до сериозни заболявания, като астма, хроничен бронхит, алергии и други заболявания на дихателната система, и не на последно място е предпоставка за много по-бързото разпространение на вируси.

В рамките на информационната кампания се организират срещи дискусии с представители на общините, регионалните институции и училищата. До октомври кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ събра значителна обществена и бизнес подкрепа в цялата страна. Тя привлече участие от обществени организации, институции и бизнеси от различни сектори, които се ангажираха със задачата да подобрят качеството на въздуха в класните стаи. В рамките на кампанията бяха инсталирани общо 180 сензора в училища и детски градини в градовете Русе, София, Враца, Пловдив и Монтана.

Социалната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“ е отличена в категория „Зелена инициатива“ в конкурса „Най-зелените компании в България“.

09 Ноември от 14:00 ч. е датата на уебинара „Създаване на бъдещето на работното място: водещи практики. Финансиране по програма „Адаптирана работна среда“, а достъпът  е свободен. Необходима е предварителна регистрация, след която желаещите да се включат ще получат линк >>> https://kakvodishash.org/webinar/ Последвайте ни в социалните мрежи👇