Промишленото производство в ЕС през август намалява на годишна база 

завод

Спада с 4,4 на сто, а в еврозоната – с 5,1 на сто

Обемът на промишленото производство както в целия Европейски съюз, така и само в страните от еврозоната, нараства през август 2023 г. с по 0,6 на сто спрямо юли 2023 г., сочат сезонно коригираните данни на европейската статистическа агенция Евростат.

През миналия месец е отчетен спад на промишленото производство с по 1,3 на сто и в Евросъюза, и в държавите от валутния съюз спрямо юни 2023 г. 

На годишна основа (спрямо август 2022 г.) обемът на промишленото производство намалява с 4,4 на сто в ЕС и с 5,1 на сто в еврозоната. 

Годишно сравнение по основни индустриални групи и по страни от ЕС 

В Европейския съюз през август 2023 г. на годишна основа (спрямо същия месец на 2022 г.) производството на потребителски стоки за дълготрайна употреба се увеличава с 7,3 на сто, на енергийни продукти – с 6,7 на сто, на междинни стоки – с 5,5 на сто и на капиталови стоки – с 5,2 на сто, съобщава БТА

Обемът на произведените потребителски стоки за краткотрайна употреба остава без промяна спрямо август 2022 г. 

Най-сериозен спад при обема на промишленото производство в страните от ЕС, за които са публикувани данни, е регистриран на годишна основа в Ирландия (-27,3 на сто), Словения (-12,3 на сто), Естония (-11,9 на сто) и България (-9,7 на сто).

С най-голямо годишно увеличение на промишленото производство са Словакия (+4,7 на сто), Дания (+3,5 на сто) и Малта (+3 на сто).

Месечно сравнение по основни индустриални групи и по страни от ЕС

През август 2023 г. производството на потребителски стоки за дълготрайна употреба в ЕС нараства с 1,2 на сто, на стоки за краткотрайна употреба – с 0,7 на сто и на капиталови стоки – с 0,1 на сто.

Отчетен е спад на месечна основа при производството на междинни стоки (с -0,2 процента) и на енергийни продукти (с -0,5 процента). 

Сред страните от ЕС, за които са налични данни, най-висок месечен ръст на ръст на промишленото производство е отчетен в Ирландия (+6,1 на сто), Словакия (+4,5 на сто) и Литва (+3,7 на сто). 

Обемът на промишлено производство в България през август 2023 г. се е повишил с 1,3 на сто спрямо юли, по данни на Евростат. 

Най-голям спад е регистриран в Унгария (-2,4 на сто), Хърватия (-2,2 на сто) и Белгия (-1,8 на сто).Последвайте ни в Twitter👇