Наближава крайният срок за кандидатстване за пълна стипендия за социални предприемачи

стипендия

NOVA ЕМВА Scholarship, учредена от Американския университет в България и NOVA, отбелязва 20-годишнината на Executive МВА програмата на висшето учебно заведение. 

По-малко от две седмици остават до крайния срок за кандидатстване за първата по рода си у нас пълна стипендия за социални предприемачи. 

Тя се предоставя от NOVA и Executive MBA (EMBA, магистратура за ръководни кадри) на Американския университет в България (АУБ).

Повод за учредяването ѝ е отбелязването на 20-годишнината на престижната магистърска програма, с ексклузивната медийна подкрепа на NOVA. Стипендията NOVA ЕМВА Scholarship ще покрие 100% от таксата за обучение в EMBA, а нейната цел е да поощри бъдещи и настоящи предприемачи да работят върху решаването на социални проблеми.

Желаещите да се включат в подбора за стипендията могат да подават документи до 15 септември.

Учредителите коментират, че ролята на социалното предприемачество, при което печалбата не е основен приоритет, изисква нов тип проактивно лидерство. То предполага усилия за намаляване на бедността, насърчаване на институционална промяна, поощряване на включването, овластяване на жените и опазване на околната среда. Като подготвя нов тип социални предприемачи, ЕМВА програмата отговаря на една насъщна обществена потребност.

„Инициативата предоставя изключителна възможност за иновативно и обвързаното с практика обучение на младите социално ангажирани хора след явяване на специален конкурс“, посочва Момчил Карпузанов, академичен директор на ЕМВА програмата.

„Участниците трябва да отговарят на всички общи изисквания за записване в ЕМВА, а в допълнение следва да заявят участие и за стипендията. Кандидатите, включили се в NOVA EMBA Scholarship, ще бъдат оценявани от жури с членове преподаватели и служители от АУБ, както и представители на Нова Броудкастинг Груп.

За участие в конкурса кандидатите трябва да подготвят бизнес план в обем от 5 000 до 6 000 думи, който представя тяхна предприемаческа инициатива с елементи като социална или екологична мисия, иновация, устойчивост, ангажираност на заинтересованите страни, измерване на социалното въздействие, финансово и оперативно управление, осъществимост и партньорства за сътрудничество.

Проектът трябва да описва доизграждане на вече съществуващ или начало на нов бизнес, който решава социален проблем.

Кандидатите следва да приложат свое професионално резюме, както и документ за владеене на английски език. Заинтересованите могат да кандидатстват за стипендията, преди да бъдат приети в програмата и ще я получат ,след като бъдат одобрени за прием.

Журито на конкурса ще разгледа всички кандидатури и ще избере петима финалисти. Стигналите до заключителната фаза ще представят своите проекти на живо пред членовете на журито в Центъра за образование и култура „Илиев“ в Студентски град, София, на 30 септември. Името на победителя ще бъде обявено не по-късно от 6 октомври, а награждаването ще бъде на 20 октомври по време на специалната гала вечер по повод 20-годишнината на магистърската програма по бизнес администрация за ръководни кадри на АУБ.

Проектите на кандидатите следва да бъдат качени на: NOVA EMBA Scholarship – AUBG


Последвайте ни в Twitter👇