Sustainability Impact Awards вече приема  номинации и за клиенти и доставчици

Sustainability Impact Awards

Schneider Electric включва клиенти и доставчици във второто издание на наградите.

Новите критерии за кандидатстване ще дадат възможност на компаниите да осигурят по-интегриран подход към начина, по който изграждат своите стратегии за дигитализация и декарбонизация.

Номинациите са отворени до 17 ноември 2023 г.

Рюей Малмезон (Франция), август 2023 г. – Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, обяви, че вече могат да се подават заявленията за второто издание на Sustainability Impact Awards, наградите за въздействие върху устойчивостта на Schneider Electric.

Създадени през 2022 г., отличията отчитат приноса на партньорската екосистема на Schneider за създаването на по-устойчив свят с акцент върху електрическата енергия.

Тази година Schneider разширява обхвата на отговарящите на условията компании, като включва клиенти и доставчици, както и търговски партньори. Критериите за подбор също са актуализирани, за да отговорят на системните усилия за постигане на целите за мрежа с нулев въглероден отпечатък чрез операции по електрификация и цифровизация. Заявки могат да се подават до 17 ноември 2023 г., а победителите в глобален мащаб ще бъдат обявени през април 2024 г.

Новите категории награди, въведени тази година, включват:

  • „Въздействие върху моите клиенти“: отличава партньори, които демонстрират устойчиво лидерство, като дават възможност на своите клиенти да постигнат целите си за декарбонизация.
  • „Въздействие върху моето предприятие“: отличава клиенти, които демонстрират лидерство в областта на устойчивостта в декарбонизацията на собствените си дейности.
  • „Въздействие върху моето предприятие за големи или средни доставчици“: отличава доставчици, които участват в Zero Carbon Project, ръководена от Schneider инициатива, насочена към намаляване наполовина на оперативните въглеродни емисии на най-големите 1000 глобални доставчици на компанията до 2025 г.

Наред с това Schneider актуализира критериите си за присъждане на наградите с по-интегриран подход към устойчивостта.

Фокусът остава върху усилията на участниците за декарбонизация чрез електрификация, редукция и замяна (Electrify, Reduce, and Replace), като същевременно се разглеждат по-обхватно техните усилия да градят бъдеще на Електрическа енергия 4.0 чрез действия за стратегическа дигитализация и декарбонизация. Това включва подобряване на енергийната ефективност и прилагане на дигитални инструменти и технологии, както и други примери за въздействие и иновации. В допълнение към получаването на ценно признание носителите на наградите получават глобалната публичност, която може да доведе до нови бизнес възможности.

Рохан Келкар, изпълнителен вицепрезидент за Power Products в Schneider Electric, коментира: „В нашия споделен стремеж да ускорим пътя към въглеродната неутралност ние имаме обща мисия. В Schneider Electric сме горди да отворим за втора поредна година номинациите за нашите годишни награди за въздействие върху устойчивостта и този път включим също нашите клиенти и доставчици наред с партньорите ни. Числеността на участниците е важна, ето защо се надяваме да поощрим и да дадем възможност на нашата екосистема от партньори да продължи да въплъщава положителна промяна в своите бизнес операции.“

Как да се включите в номинациите

За приемане на номинации е необходимо да регистрирате интерес тук. Крайният срок за подаване на предложения е 17 ноември 2023 г. Всички номинации и предложения ще преминат през регионални финали, преди да бъдат включени в надпреварата за глобалната награда. Глобалният победител ще бъде обявен през април 2024 г.

Изданието на Sustainability Impact Awards 2023 регистрира общо 241 кандидатури от партньори в продажбените канали от цял свят, а шест глобални победители бяха наградени за пионерските си усилия в иновациите и декарбонизацията.

Наградите за въздействие върху устойчивостта за 2024 г. утвърждават ценностите на инициативата на Schneider „Партньорство за устойчивост“, насочена към овластяване на широката партньорска екосистема на Schneider за осигуряване на по-устойчиво бъдеще. Най-новото в тази програма беше стартът на школата за устойчивост, Schneider Electric Sustainability School, безплатен образователен ресурс, достъпен за компании от цял свят, които се стремят да ускорят декарбонизацията си.

Оше новини от Събития: Solve for Tomorrow: ученически конкурс за иновативни решения