Schneider Electric: Водеща позиция в класацията на Guidehouse Insights за микромрежови интегратори

Schneider Electric: Водеща позиция в класацията на Guidehouse Insights за микромрежови интегратори

Водещата позиция на Schneider Electric се дължи на стратегическите партньорства и инвестициите в иновативни съвместни предприятия като AlphaStruxure и GreenStruxure.

Schneider Electric, световен лидер в областта на енергийното управление и автоматизацията, обяви днес, че те заемат водещата позиция в първото издание на класацията за интегратори на микромрежи от Guidehouse Insights за 2023 година. Това признание е резултат от уникалната стратегия и практика на Schneider Electric, които се изразяват в тяхната гама от услуги, свързани с микромрежите и иновативни технологии, които те предоставят чрез съвместни предприятия.

В днешно време, когато екстремните метеорологични събития се засилват и оказват влияние върху устойчивостта на електропреносната мрежа, нараства значението на декарбонизацията. Микромрежите се нареждат сред ключовите решения, предоставящи гъвкавост и производство на чиста, децентрализирана енергия от възобновяеми източници като слънчева и вятърна енергия, както и съхранението на тази енергия в батерии. Бизнесът, стремящ се да гарантира непрекъсваемостта на операциите си и да управлява разходите за енергия, се обърква към интегратори на микромрежи, за да им помогнат с инсталирането и оптимизацията на микромрежовото оборудване.

Schneider Electric държи първото място в тази годишна класация благодарение на опита си в разработването както на индивидуални, така и на стандартизирани решения, включително новото предложение EcoStruxure Microgrid Flex за средни търговски обекти. Сътрудничествата с финансови партньори и съвместните предприятия с трети страни като AlphaStruxure и GreenStruxure също допринасят за високото класиране на компанията. Като предоставчик на „енергия като услуга“ (Energy as a Service, EaaS) през целия жизнен цикъл на системите, от „проектиране“ през „финансиране“, „изграждане“, „експлоатация“ и „поддръжка“, AlphaStruxure и GreenStruxure внасят иновативни решения на пазара. Съвместно, Schneider и техните партньори могат да предоставят индивидуални или модулни решения, използвайки богатия си опит в микромрежови и дистрибутирани енергийни проекти, заедно с автоматизацията и мащабируемите инструменти за управление.

В Северна Америка само, Schneider Electric успешно е проектирал, изградил и поддържа над 350 иновативни проекта за управление на микромрежи.

„В Schneider винаги сме насочени към устойчивостта, клиентите и партньорите и сме горди, че заемаме водещата позиция на световната сцена“, заяви Маниш Кумар, изпълнителен вицепрезидент на департамента за глобална дигитална енергия в Schneider Electric. „Получаването на признание от Guidehouse Insights за нашата водеща роля, опит и предоставяне на висококачествени стратегически решения в областта на управлението на възобновяема енергия чрез микромрежи е огромна чест за нас и за нашите клиенти, които се стремят към декарбонизация на своите енергийни операции.“

„Важно е да се подчертае, че Schneider Electric заема първата позиция в първото издание на класацията за интегратори на микромрежи благодарение на глобалния си проектен опит, умението да създава индивидуализирани решения и на новата си стандартизирана оферта за средни търговски обекти, както и чрез иновативните партньорства за финансиране от трети страни“, коментира Дан Пауър, водещ анализатор в Guidehouse Insights. „Това, което отличава Schneider Electric, е техният способ да адаптират специфични решения към енергийните нужди на клиентите си, като гарантират, че платформите, инфраструктурата и технологиите работят съгласувано и помагат на клиентите да постигнат бизнес целите си. Това дефинира тяхното лидерство на пазара на микромрежи.“

AlphaStruxure: Водещ Партньор в Областта на „Енергия като Услуга“

AlphaStruxure, известна като водещ доставчик на „Енергия като Услуга“ (Energy as a Service, EaaS), разработва, строи, притежава, управлява и поддържа инфраструктура за енергийно снабдяване, включително микромрежи. Сравнително на други предлагащи EaaS, AlphaStruxure има уникален модел, при който те притежават системите на своите клиенти през целия им жизнен цикъл. Това позволява на доставчика да носи отговорност за устойчивостта, надеждността и оптимизацията на техническите параметри, което включва намаляване на емисиите на парникови газове и стабилизация на разходите. Този подход осигурява икономии, избягвайки капиталови инвестиции и сложности.

Уникалната модел на AlphaStruxure комбинира финансовата подкрепа на Carlyle с 185-годишния опит на Schneider Electric като лидер в областта на микромрежовите технологии, обхващащи над 350 успешни проекта в Северна Америка. Като вече утвърден иноватор в сектора на новата енергийна реалност, AlphaStruxure подпомага амбициозните трансформации на организации в частния и публичния сектор.

GreenStruxure: Нулеви Въглеродни Емисии и Цифрови Енергийни Решения

GreenStruxure се нарича вашият нов партньор за енергия с нулеви въглеродни емисии, предлагайки цифрови, печеливши и устойчиви енергийни решения за търговски и индустриални сгради в САЩ. Тази водеща компания в категорията EaaS се фокусира върху разработката на микромрежи за възобновяема енергия и напреднали цифрови услуги, за да подкрепи клиентите в изпълнението на техните устойчиви бизнес цели. Ако имате амбиции да намалите въглеродния си отпечатък и да управлявате по-ефективно своята енергия, GreenStruxure, създадена от Schneider Electric и Huck Capital, с първокласни партньори за финансиране, е тук, за да ви подпомогне на всяко стъпало от този път. За допълнителна информация, моля, посетете www.greenstruxure.com.

Schneider Electric: Възможности за Всички чрез Устойчивост и Ефективност

Целта на Schneider Electric е да осигури на всеки възможността да използва енергията и ресурсите на нашата планета за постигането на напредък и устойчивост. Тази визия е наречена „Life Is On“.