Вече 7 години Kaufland България провежда социална инициатива за разделно събиране на текстил

текстилни платове за рециклиране

От началото на 2016-а година заедно с Текслайф“– едно от водещите предприятия за разделно събиране на текстил в България, Kaufland е събрал над 2000 тона текстил. 

Ритейлърът добави още 3 хипермаркета, на територията на които могат да се дарят стари дрехи, аксесоари и текстил. 

Магазините в гр. Габрово, както и в кв. Горубляне и кв. Младост 4 в София, се присъединяват към инициативата, която се провежда съвместно с БЧК и „Текслайф“. 

По този начин броят на магазините, на територията на  които контейнерите за разделно събиране на текстил могат да бъдат намерени, става 27, а броят на контейнерите – 54.

„Kaufland България е най-големият ни партньор и се включиха в нашата екологична инициатива още през 2016-а. Обектите на ритейлъра, в които хората могат да дарят текстилни отпадъци, са се увеличили с повече от три пъти. Чрез разделното събиране се намалява значително необходимостта от производството на нов текстил, по този начин се съхраняват значими природни ресурси и се предотвратява замърсяване на въздуха, водите и почвите“, споделя Антон Гичев, Управител на „Текслайф“ ООД.

„Разделното събиране на текстил води до значими екологични, социални и хуманитарни ползи и е в унисон с политиката на Kaufland да спестява природни ресурси и да оползотворява рационално отпадъците, превръщайки ги в суровина. Благодарение на контейнерите за разделно събиране, през последните 7 години двете компании заедно сме спестили производството на над 1500 тона нов текстил и над 30 млрд. литра питейна вода, нужни за производството му. Разполагайки контейнери на територията на нашите хипермаркети, даваме възможност на потребителите заедно с нас да спестяват хиляди литри питейна вода и електроенергия“, допълни Кремена Георгиева, ръководител „Корпоративни комуникация и CSR” в Kaufland България.

 Инициативата за разполагане на контейнери за разделно събиране на текстил на територията на големите магазини у нас се провежда съвместно с Българския червен кръст (БЧК).

Текстилът от контейнерите се извозва със специални товарни превозни средства до складови бази, където се пакетира и окачествява, след което се сортира в зависимост  дали е годен за употреба, дали има нужда от поправка или е подходящ за рециклиране. Част от дарените дрехи се разпределят към Фонда за бедствия, аварии и кризи на БЧК и се използват за поддържането на допълнителен резерв в помощ на пострадали и нуждаещи се хора. Друга част от годния текстил осигурява достъп до облекла на хиляди в държави от Третия свят. Отделно от това, всеки килограм текстил от контейнерите в магазините на Kaufland, „Текслайф“ генерира и парично дарение на стойност между 50 000  лв. и 100 000 лв. годишно за кризисния фонд на БЧК.