БТПП и УНСС със споразумение за сътрудничество между образованието и бизнеса 

БТПП и ИСК към УНСС подписват споразумение за съдействие

Цветан Симеонов, председател на на Българската търговско-промишлена палата и директора на Института за следдипломна квалификация към УНСС проф. Живко Драганов подписаха споразумение за сътрудничество в образователната сфера, в сградата на БТПП.

Споразумението се реализира поради нарастващата необходимост от синхронизиране на образователните изисквания с потребностите на бизнеса от подготвени кадри.

То ще работи за осигуряване на адекватно обучение даващо възможности за последваща професионална реализация на обучаемите в предприятията у нас на фона на все по-изостряща се криза за квалифицирани кадри.

Цветан Симеонов  и проф. Живко Драганов  се здрависват слеп подписване на споразумение
Снимка: БТПП

Чрез споразумението БТПП и ИСК при УНСС съвместно ще осъществят следните дейности:

  • ИСК при УНСС ще предостави 10 % намаление за компаниите членове на БТПП от таксите за обучения, описани в Каталога за 2023/24 г. учебна година на ИСК при УНСС.
  •  ИСК при УНСС ще предостави възможност на служители на БТПП да участват в краткосрочни курсове на обучение, ако по посочената дейност има формирана група.
  • БТПП ще разпространява чрез своите информационни канали информация за обученията предлагани от ИСК при УНСС за учебната 2023/24 г.
  • БТПП се съгласява да предложи при налична възможност участие на ИСК при УНСС в проекти реализирани от Палатата, свързани с обучения на кадри.

Симеонов и Драганов се съгласиха, че подобни съвместни действия между образователни институции и бизнес организации са наложителни, защото трябва да бъде постигнато още по-ефективно свързване на образованието в университетите с реалните нужди на икономиката.

Папките със споразумение между БТПП и ИСК
Снимка: БТПП

Цветан Симеонов заяви, че настоящото споразумение е поредна стъпка от работата на БТПП в посока развитие на сътрудничество между образователната ни система и бизнеса, за да има надграждане на конкурентоспособността на българската икономика.

При нужда на компании от участие в специфични обучения или програми, БТПП може да окаже съдействие в качеството си на партньор с УНСС за адаптирането им в зависимост от специфичните нужди на съответните фирми-кандидати.

За ИСК

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС има повече от 50-годишна история. Основан е през 1969 г.

През 2001 г. става първата образователна институция, която разработва система за управление на качеството, сертифицираща по стандарт ISO 9001:2000. Днес тя обхваща не само следдипломното обучение, но и консултирането и управлението на проекти.

Пред 2005 г. към него бива лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение/НАПОО/, и център за професионално обучение с лиценз по 17 професии.

Още новини за БТПП: Среща на Евроклуба: икономика на България в нестабилни времена,испанското председателство на Съвета на ЕС