Зелени автомобили: ползи, зареждане, прилагане в бизнеса 

Рисунка на на електрическо зареждане

В ерата на технологиите, изкуствения интелект и препускащото ежедневие повече от половината население на планетата живее в градска среда. 

Нещо, по което всички градове в света си приличат, е транспорта. Независимо колко големи или малки са въпросните населени места, техните жители използват някакъв вид превозни средства и най-често това са колите. 

Според доклад на Европейската агенция за околната среда транспортът е отговорен за около една четвърт от общите емисии на парникови газове в ЕС през 2019 г. Близо 72% от емисиите в транспорта се дължат на сухопътния транспорт. 

От въпросния вид транспорт колите причиняват около 60% от емисиите на CO2 в Европа. Един лек автомобил превозва твърде малко пътници (средно 1,5) , т.е. е неефективен .

Какви зелени алтернативи на сухопътен транспорт съществуват? 

Два са основните начини за намаляване на емисиите – да направим автомобилите по-ефективни или да сменим източника на гориво в тях.  Вместо конвенционалните горива, като бензин, дизел, природен газ, Европейският съюз насърчава използването на електрически автомобили. 

Електромобила използва двигател, задвижван изцяло от електричество и така елиминира нуждата от такъв с вътрешно горене. 

Този вид коли набира популярност в последните години – по данни на ЕС през 2021 г. близо 18% от новорегистрираните пътнически автомобили са били електрически спрямо 11% през 2020 г.

Жена зарежда зелени елекромобила
Снивка: freepik.com

В страната ни се наблюдава подобна тенденция. Както пише dir.bg  – “Броят на регистрираните електрически коли в България расте и към юни 2023 година са 9000.”  В същата статия се споменава и друго –  ПроКредит Банк използва електрическите автомобили за собствената си работа и впоследствие превръща това в проект за насърчаване на електромобилността. 

През 2015 година банката инвестира в 10 електромобила, за да прецени от първа ръка как те оказват влияние на работния процес.

Макар първоначалната инвестиция в тези коли да е по-висока, това бързо се компенсира от по-лесната поддръжка и по-ниския разход за ток – горивото за тези коли, част от който е произведен от собствени фотоволтаични инсталации на Банката. Така с годините броят на електромобилите в институцията се увеличава и достига над 60% от целия автопарк. 

Константин Киров, ръководител отдел „Опазване на околната среда и зелени проекти” споделя : 

“Когато видяхме, че са напълно приложими за работата ни – пътуване по срещи, една година по-късно създадохме целеви кредит за финансиране на електромобили – кредит ЕкоМобилност. А един от първите въпроси от клиенти, а и от хора, които ни заговарят по светофарите, е как и къде зареждаме“

Така ПроКредит Банк още през 2016г. започва да предоставя на клиентите си възможността да използват зарядни станции, намиращи до офисите на банката на 4 различни локации – София, Пловдив, Варна и Солун.

Заради нарастващия брой на електроавтомобилите в страната започват и проект, в който даряват зарядни станции на свои клиенти с цел да насърчат използването на зелени коли в различните бизнеси и да покажат ползите от това. 

Локациите, които банката избира за станциите са магазини, хотели, бизнес центрове и болници, където човек свободно може да остави колата си на паркинга за няколко часа, докато тя се зарежда и да върши своите задачи. 

Внедряването на зелени технологии в бизнеса е изключителна полезна практика, насърчаваща потребителя да последва примера и на свой ред да използва подобни устойчиви варианти. 

Още по темата : Европейската комисия предлага зелен пакет за по-устойчив товарен транспорт