“Българско кисело мляко” е вече защитено име за произход

Снимка на българско кисело мляко

На 25 юли (сряда) “Българско кисело мляко” беше вписано в европейския  Регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. 

Въпросният списък  съдържа други 1 641 вече защитени селскостопански продукти и е част от Схемата за качество на Европейския съюз. 

Според ЕК тя цели  “да защити наименованията на определени продукти, за да се популяризират техните уникални характеристики, свързани с географския им произход и традиционните умения, използвани при тяхното производство.” 

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, който също участва в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, заяви: 

„Този традиционен български продукт ни прославя по света заради полезните си свойства и с включването му в регистъра като защитено наименование за произход допълнително се създават условия за неговото популяризиране“

Всички сертифицирани производители на млечния продукт в страната имат право да използват защитеното име, като това им осигурява не само конкурентно предимство на пазара, но прибавя стойност към продукта. Потребителите, от друга страна,  получават допълнителна гаранция за качество и произход. 

Защитата на името ще предотврати всякакви възможни  имитации на продукта.

Ако той се произвежда от други европейски страни, задължително трябва да бъде вписан като “Българско кисело мляко”.  Наименованието може да се изпише с латиница, арабски букви или йероглифи. 

Инициативата е на групата производители Сдружение „Български традиционни млечни продукти“. Заявлението бе изпратено от Министерство на земеделието и храните до Европейската комисия през февруари 2021 г.  Успешното вписване на наименованието  е резултат от съвместната работа между двете страни. 

България  може да се похвали и с друг защитен селскостопански продукт –  “Странджански манов мед“/„Манов мед от Странджа“, а в бъдеще производителите се надяват в Регистъра да бъде вписано и “Българското саламурено сирене”.