Община Габрово – фактор за развитие на индустрията на бъдещето

Индустриална зона на община Габрово

Община Габрово е фаворит  в деветото издание на Балканските бизнес награди, организирани от международната платформа Global Leaders.

Един от най-мащабните индустриални центрове в България – община Габрово, с над 3500 предприятия, от които над 300 производствени компании в сферата на мехатрониката, машиностроенето, пластмасите и текстила е сред фаворитите за златните статуетки.

В общината през последните години се наблюдава над 2,5 пъти ръст и в развитието на ИКТ сектора.

А познавачи определят тези успехи в индустрията с една главна причина – съхранения предприемачески дух на габровци, който е с история над 150 години.

През 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на област Габрово достига  над 1,7 млрд. лв., което представлява 16,5% от БВП на целия Северен централен район (СЦР).

Индустрията носи близо 40% от брутната добавена стойност на областта през 2021 г. спрямо 23,8% средно за страната. Габрово има най-ясно изразен индустриален профил спрямо другите големи икономики в Северен централен район – индустрията в Русе и Велико Търново носи съответно 29% и 23% от брутната добавена стойност през 2021 г.

Основен приоритет на местната власт е развитието на устойчива икономика, базирана на иновации, чрез активна работа с бизнеса.

Габрово е сред малкото общини в България, която изпълнява собствена Стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027, като част от Плана си за интегрирано развитие.

Общината  е основател на Регионалния Иновационен Център „Амбициозно Габрово“, който бе създаден с над 80% участие на бизнеса и Техническия Университет през 2019 г. Мисията на РИЦ е да развива регионалната иновационна екосистема.

В началото на 2022 г. РИЦ „Амбициозно Габрово“ стана част от европейската мрежа Enterprise Europe Network. Това е най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в развитието на техния иновационен и технологичен потенциал, както и за подобряване на информираността им за политиките на Европейския съюз. 

Машини в завод в Габрово
Снимки:Община Габрово

Експертите помагат на МСП и да се реализират на международния пазар.

До момента РИЦ е включил в мрежата 35 фирми от Габрово и региона, като има публикувани 26 обяви за търсене на партньорства и предлагане на техните продукти. В резултат има 9 постижения – един договор за партньорство между българска и италианска фирма и 8 договора за финансова безвъзмездна помощ.

Сред стратегическите интегрирани териториални инвестиции на Община Габрово е развитието на индустриалните зони, с фокус върху Северна индустриална зона.

През 2022 г. Общината разработи инвестиционна концепция по инициативата EUCF, за създаване на въглеродно неутрална индустриална зона, в която бяха обследвани над 30 компании за изграждане на фотоволтаични инсталации.

Основен фактор за успеха в работата с бизнеса е полученото доверие в резултат на задълбоченото проучване и познаване на нуждите на фирмите. Целта е да се подпомогне развитието на индустрията чрез изграждане на съвременна транспортно – логистична инфраструктура, дигитализация, ВЕИ и иновации. Последните с приноса на новосъздадения Технологичен парк към Технически Университет – Габрово.

Европейското финансиране е важен двигател за растежа и модернизацията на габровския бизнес.

През програмния период 2014-2020 г. чрез европейските структурни и инвестиционните фондове за България в общината са реализирани 619 проекта на стойност 107 218 176 лв. От тях делът на бизнеса чрез покани за конкурентен подбор на проектни предложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е в размер на 43 134 021.57 лв. чрез 473 проекта. 

Машини в индустриален завод
Снимки:Община Габрово

През второто тримесечие на 2023 г. 30 габровски фирми получиха европейско финансиране за технологична модернизация и ускоряване прехода към цифровизация на стойност 14 306 051.20 лв. от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Община Габрово е сред най-активните партньори-общини в ЕС, които работят по международни проекти в партньорство с бизнеса, НПО и университети за развитие на портфолиото на предоставените услуги с цел насърчаване на иновациите в региона. Изпълнени са 8 международни проекта, финансирани по програмите Интеррег Европа, Ърбакт и Хоризонт 2020, насочени към развитието на иновациите.

Технически Университет – Габрово с подкрепата на общината  изгради Център по компетентности

Центърът стана фундамент за създаването на втория по големина Технологичен парк в България с 19 лаборатории с най-съвременно оборудване за предоставяне на услуги на бизнеса с цел развитие на иновациите.

Основната цел на всички проекти на Община Габрово е да се повиши капацитета на участниците в иновационната екосистема за разработване на иновативни продукти и технологии, да се следят постоянно тенденциите в развитието на приоритетните икономически сектори и да се познават добре техните нужди.

По този начин съвместно с бизнеса да се планира и изгради нужната най-съвременна инфраструктура за развитие на иновациите в региона, което ще допринесе за бъдещото устойчиво развитие на икономиката.

В резултат тази последователна икономическа политика Община Габрово бе отличена с наградата Европейски Предприемачески Регион 2021 – 2022. 

Визията на Община Габрово е да бъде интелигентна, зелена и иновативна община, което съвпада с Европейската политика за зелена и дигитална трансформация.