Община Раковски: Лидер в местната власт на Балканите

Община Раковски: Лидер в местната власт на Балканите

Община Раковски се издига като един от водещите управленски центрове на Балканския регион. Тя се отличава с отличен модел за демографски ръст, създавайки благоприятна среда за бизнес и развитие на инфраструктурата.

Раковски е известна като една от най-динамично развиващите се икономически зони в Балканите. Намираща се в богата географска област, общината предоставя отлични условия за бързото развитие във всички сектори на икономиката. Това доведе до нейното номиниране за деветото издание на Балканските бизнес награди, организирани от международната платформа Global Leaders. Тържествената церемония ще се проведе на 14 юли в един от столичните 5-звездни хотели, събирайки най-успешните представители от бизнеса.

Хората са най-голямото богатство на община Раковски, разположена в сърцето на Горнотракийската низина. Те се отличават не само с трудолюбието си, което е характерна черта, но и с голям прагматизъм. В резултат общината разполага със значително разнообразен локален бизнес, който включва земеделие, хранително-вкусова промишленост, строителство, текстилна промишленост, иновации, енергетика и горива. Тези фактори създават устойчивост за местното население и подкрепят положителния прираст в община Раковски.

За да отговори на нуждите на своите граждани, общината активно насърчава развитието на местния бизнес, създавайки благоприятна среда за неговото развитие. Един от примерите е създаването на Общинско предприятие за благоустройство и превенция (ОПБП), което е първото и единствено общинско предприятие вписано в Камарата на строителите в България. От основаването си преди 8 години, ОПБП успя да асфалтира над 90% от градската улична мрежа, като прокара подземни комуникации и реализира важни проекти в областта на водоснабдяването и канализацията.

Устойчивостта, създадена от общината както за местния бизнес, така и за гражданите, води до редовното откриване, проектиране и изграждане на нови детски градини и училищни сгради в рамките на общината. Това се дължи на вярата, че всяко дете заслужава възможност за развитие, а незаетият родителство трябва да бъде намален. Обновени са всички училища и детски градини в общината, като само 3 читалища и 2 кметства остават за саниране. Общината също така внедри соларни електроцентрали върху административните сгради, в съответствие със зеления преход на Европа, и насърчава замяната на превозните средства с електрически автомобили.

В областта на здравеопазването общината откри ново крило на детското отделение в МБАЛ Раковски и започна процеса на избор на изпълнител за ново инфекциозно отделение, за да отговори на нуждите на населението за качествено лечение.

За подобряване на градската среда, общината извърши редица поддръжки и обновления на паркове във всички населени места с помощта на ОПБП. Едно от най-интересните места в общината е Паркът на Приказната гора, който привлича децата от целия регион с красивите си статуи на герои от българските народни приказки. Следва изграждането на парк с новите 7 чудеса на света.

Община Раковски: Лидер в местната власт

„Вярваме, че съвместната работа с местния бизнес и изграденото доверие са ключови фактори за успешното развитие на община Раковски,“ заявиха представителите на местната власт.

Така община Раковски се нарежда сред водещите местни власти на Балканския полуостров, проявявайки отличен модел за демографски ръст и благоприятна среда за бизнес и инфраструктурно развитие. Следователно, тя е финалист за деветото издание на Балканските бизнес награди, организирани от международната платформа Global Leaders. Наградите ще бъдат връчени на 14 юли в 5-звезден хотел в столицата.