Кюстендил получава престижно признание на Balkan Business Awards 2023

Общинската администрация на Кюстендил е обявена за финалист в престижните Balkan Business Awards 2023, според международното жури. Това отличие потвърждава статута на Кюстендил като една от най-бързо развиващите се общини в Балканския регион. Общината е посочена като пример за насърчаване на местния бизнес чрез работата по общи проекти и партньорства в културни мероприятия.

Balkan Business Awards се организират от международната платформа Global Leaders и за девета поредна година ще съберат най-успешните представители на бизнеса на 14 юли в 5-звезден хотел в столицата. Кюстендил разполага с природни и културни фактори, които създават благоприятни условия за развитие на бизнеса в региона, а административната власт активно насърчава инвестициите.

През периода 2019-2023 година общината е инвестирала 26 376 950 лв. в благоустрояване и икономически дейности. Само през този период са издадени 36 разрешения за строеж на обществено обслужващи, производствени и складови сгради, както и 5 разрешения за по-големи фотоволтаични паркове.

Кюстендил получава престижно признание на Balkan Business Awards 2023

Общината на Кюстендил успешно реализира 32 проекта на обща стойност 21 024 607,62 лв., като собственият им принос е в размер на 3 191 059,84 лв. Сред тези проекти се включват разширяване, обновяване и осъвременяване на зелената инфраструктура на града, благоустройство на пешеходни зони и улици, както и ремонт на сградите на Общинския театър и Спортния комплекс Осогово.

Още един важен проект, който се реализира в общината, е изграждането на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци. Това е част от Регионалната система и се предвижда да намали количеството на депонираните битови отпадъци в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.

На момента има 21 проекта в процес на изпълнение, общата им стойност е 23 794 194,91 лв. От 2021 година общината предоставя безвъзмездно пространство в базата на Тракийския университет в Кюстендил за провеждане на кандидатстудентска кампания и обучение на студенти от региона. Приемът е в специалности, които са от интерес за жителите и бизнеса в региона.

Кюстендил получава престижно признание на Balkan Business Awards 2023

Един от основните приоритети на общината е рехабилитацията и проектирането на пътища и улици. През периода 2019-2023 г. са инвестирани средства в размер на 14 642 237 лв. за тези цели.

Кюстендил е областен център, включен в Югозападния планов район на Република България, заедно с останалите 71 населени места на територия с площ от 964,3 квадратни километра. Градът е известен със своя уникален природен потенциал, термални извори с лечебни свойства, богата суровинна база и богато културно и историческо наследство. Разположен е в зона, която е подходяща за трансгранично сътрудничество с Република Северна Македония, Република Сърбия и Черна гора. Разстоянието до столицата София е 86 километра.