ЕС одобри пакети за подпомагане на земеделските стопани за общо 430 млн. евро

ЕС одобри пакети за подпомагане на земеделските стопани за общо 430 млн. евро

Въпреки предизвикателствата, свързани с логистиката и вноса на селскостопански стоки от Украйна, ЕС предприема стъпки за подпомагане на земеделските производители в пет държави-членки. Днес държавите-членки на Европейския Съюз одобриха пакети за подпомагане на земеделските стопани в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия в общ размер от 100 милиона евро. Това решение има за цел да помогне на земеделските производители, които се сблъскват с предизвикателства, предизвикани от големия внос на селскостопански стоки от Украйна.

Съгласно одобрения пакет, отпусканият финансов ресурс ще бъде разпределен между държавите-членки според техните нужди. България ще получи 9.77 милиона евро, Унгария – 15.93 милиона евро, Полша – 39.33 милиона евро, Румъния – 29.73 милиона евро и Словакия – 5.24 милиона евро. Тези средства са предназначени да помогнат на земеделските стопани в справянето със закъсненията и проблемите във връзка с логистиката, които са възникнали вследствие на големия внос на някои селскостопански стоки от Украйна.

Важно е да се отбележи, че плащанията за подпомагане трябва да бъдат извършени до 31 декември 2023 г. За да осигурят прозрачност и ефективно изпълнение на мерките, държавите-членки, които ще се възползват от финансовата помощ, трябва да информират Европейската комисия за детайлите по изпълнението на мерките. Това включва критериите, използвани за определяне на помощта, планираните последици от мерките, оценката им и предприетите действия за предотвратяване на нарушаване на конкуренцията и свръхкомпенсацията.

Освен одобрените пакети за подпомагане на земеделските стопани в петте държави-членки, Европейската комисия предложи и мобилизиране на допълнителни финансови ресурси от фондовете на ЕС за земеделските стопани в други 22 държави-членки. Този нов пакет за подкрепа се състои от обща сума от 330 милиона евро и цели да помогне на земеделските стопани, засегнати от неблагоприятни климатични условия, високи разходи за суровини и различни въпроси, свързани с пазара и търговията. Сред държавите, които ще получат финансова помощ от този пакет, са Белгия, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Финландия и Швеция.

Предложените мерки за подпомагане на земеделските стопани в Европейския съюз представляват важна стъпка за подпомагане на сектора и справянето с предизвикателствата, пред които те са изправени. С увеличаването на финансовата подкрепа, земеделските стопани ще могат да се адаптират към усложнените условия и да продължат да доставят качествени селскостопански продукти на пазара. Одобрените мерки са част от широките усилия на ЕС да подпомогне своите земеделски стопани и да гарантира устойчивото развитие на селското стопанство в Европа.