Община Иваново: Признание за устойчивото развитие и иновации в бизнеса на Балканите

Община Иваново взима участие в Balkan Business Awards 2023

Община Иваново е сред номинираните в категорията „Малка община с принос в развитието на бизнеса в региона“. Малката община дава пример за устойчиво развитие и подкрепа на бизнеса.

Деветото издание на Балканските бизнес награди се очаква да отличи водещите лидери в бизнеса на Балканския полуостров. Тази престижна церемония, наречена Balkan Business Awards 2023, ще се проведе на 14 юли в изискания 5-звезден хотел Hyatt Regency Sofia и ще представи най-добрите примери в индустрията, предприемачеството, иновациите, екологичните решения и устойчивото развитие. Организатор на събитието е международната платформа Global Leaders, която има за цел да свърже успешни бизнес лидери и предприемачи от цял свят.

Партньорите на събитието ще имат възможността да направят номинации в различни категории, с което ще представят успехите и неограничените възможности на бизнеса в региона на Балканите.

Това е особено важно, тъй като тези страни са успели да се справят с предизвикателствата, включително последната тежка криза – войната на границите на полуострова. Номинациите ще бъдат определени от международно жури, което гарантира обективност и високо качество на избора на финалистите.

Община Иваново взима участие в Balkan Business Awards 2023

Сред финалистите, които се отличават с високи постижения и вклад в развитието на бизнеса в региона, е и малката община Иваново. Въпреки своята малка географска област, Иваново е известна с благоприятното си разположение и наситеността с природни и културни забележителности. Това прави общината изключително привлекателна за инвестиции и развитие на бизнес.

В последните години общинската администрация на Иваново е положила усилия за подобряване на инфраструктурата, като ремонтира около 30% от цялата улична мрежа.

Също така, се издирват проекти и програми за финансиране на рехабилитацията на общинските пътища и водоснабдителната мрежа. Особено важен успех е постигнат чрез усилено взаимодействие, срещи и разговори, свързани със средства за ремонт на общинския път RSE 1108, който представлява основния достъп до Археологическия резерват „Скални църкви Иваново“.

Общината активно подпомага гражданите и представителите на бизнеса, предлагащи туристически продукти.

В границите на общината вече функционират 38 места за настаняване, включително хотел, семейни хотели, къщи и стаи за гости, апартаменти и бунгала. От началото на 2022 година до момента са издадени общо 164 разрешителни за строеж от физически и юридически лица, като значителна част от тях са за изграждане на фотоволтаични централи. Това е една от инициативите, с които общината насърчава производството на възобновяема енергия.

Община Иваново взима участие в Balkan Business Awards 2023

Ръководството на Община Иваново, заедно с цялата администрация, дава пример за устойчивото създаване на благоприятни условия за живот и работа, включително чрез развитие на регионалната икономика. Местната власт насочва усилията си към привличане и задържане на инвестиции, които осигуряват благополучието на местното население.

Иваново е разположено в Североизточна България, в Дунавската равнина и административната област Русе. Общината включва 13 населени места, което я нарежда на второ място по брой населени места в областта.

Община Иваново взима участие в Balkan Business Awards 2023

Ивановските скални църкви, разположени в скалите край старото село Иваново и в живописната долина на река Русенски Лом, са известни в целия свят. Особено високото художествено качество на стенописите в църквата „Св. Богородица“ допринася за тяхното световно признание и включването им от ЮНЕСКО в списъка на световното културно наследство.

Партньори на събитието Balkan Business Awards 2023 са Българска Търговско Промишлена Палата, Българо-Турската Търговско-индустриална Камара, Гръцко-Българска Стопанска Камара, Българо-Македонска Търговска Камара, Бизнес Магазин Албания и множество други организации, които се стремят да подкрепят и насърчават бизнеса в региона.

Balkan Business Awards 2023 ще бъде събитие, което отбелязва успехите и иновациите в бизнеса на Балканския полуостров и ще предостави възможност за вдъхновение и обмен на опит между лидерите в индустрията.