Форум Microfinance Centre: Подкрепа на стартиращи и социални предприятия за създаване на заетост

Форумът за микрофинансиране: Подкрепа на стартиращи и социални предприятия за създаване на заетост

На 22 юни 2023 г., в Градски хотел „Милениум“, в зала „Моцарт“, ще се проведе годишният форум на Микрофинансиращия център за Централна и Източна Европа.

Това събитие е съорганизирано от Фонд на Фондовете, Сис Кредит, Българска търговско-промишлена палата, Америка за България и Български център за нестопанско право. Форумът ще се фокусира върху въпросите, свързани със създаването на работни места чрез финансови инструменти за микрофинансиране и възможностите за подкрепа на стартиращи и социални предприятия.

Този форум ще събере представители от всички ключови заинтересовани страни, които ще се включат в конструктивен диалог.

Събитието ще започне в 9:00 ч. и ще продължи до 18:00 ч., като ще включва няколко дискусионни панела, посветени на следните теми: съответствието на националните политики с европейската визия за подкрепа и развитие на социалната икономика и предприемачеството; финансовите инструменти за подкрепа на стартиращи, микро- и социални предприятия; възможностите за подпомагане на социалното предприемачество чрез финансови инструменти; финансирането на социалните иновации.

Освен това, фокусът на дневния ред ще бъде и въведението на приоритетния за Европа План за действие за социална икономика, който има за цел подобряване на условията за функциониране на социалната икономика с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Участниците ще имат възможността да споделят своите натрупани опити както в областта на социалната икономика, така и във включващото предприемачество чрез финансови инструменти, както и да обменят добри практики и научени уроци от микрофинансовия сектор.

Откриването на форума ще бъде отбелязано с въвеждаща сесия, в която ще участват ключови говорители, сред които Адриана Сукова – заместник-генерален директор на Генерална Дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ към Европейската комисия, Зорница Русинова – председател на Икономическия и социален съвет на Република България, Кристина Думитреску – Дирекция „Финансиране за социално включване“, Европейски инвестиционен фонд, Надежда Грошкова – Директор за България на Банката за развитие на Съвета на Европа и Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата.