България е сред водещите сили в цифровизацията на Балканския регион: Значителен напредък и постижения

България е сред водещите сили в цифровизацията на Балканския регион: Значителен напредък и постижения

В ексклузивно интервю за economy.bg, Красимира Караиванова, Директор продажби за Балканите и Адриатика в Microsoft, споделя своите виждания относно пътя на цифровизацията, потенциалните възможности, които с нея се предоставят, и важността на киберсигурността.

Освен това, г-жа Караиванова разкрива детайли за новото изследване Digital Futures Index, публикувано от Microsoft, което проследява и анализира напредъка на цифровизацията в 16 европейски държави. Tя споделя мястото на България в това изследване и споделя опита на малките и средните предприятия в България по отношение на дигитализацията.

Кои са най-важните изводи от последното изследване на Microsoft Digital Futures Index?


Цифровата трансформация революционизира начина, по който работим, живеем и правим бизнес, променяйки из основи индустриите и обществените услуги. За да се ускори цифровото развитие, бизнесът и държавните лидери се нуждаят от практическа информация от по-напредналите в цифрово отношение държави, за да начертаят по-кратък път към по-екологично, по-богато, по-иновативно и по-конкурентно бъдеще.

Microsoft проведе изследването Digital Futures Index и анализира цифровите пътища на 16 европейски държави, картографирайки тяхното развитие, както и връзката му с резултатите в обществената и икономическата сфера.

Проучването подчертава значението на овластяването на нациите чрез приобщаващи цифрови умения и услуги, инвестирането в цифрова инфраструктура и технологии и приоритизирането на лидерството в областта на цифровите технологии и хибридната работна култура за постигане на устойчиви резултати и благоденствие. Освен това ориентираното към цифровите технологии управление се свързва с по-висока производителност и заплати, по-голяма устойчивост и по-добри показатели по отношение на резултатите от иновациите.

България не е включена в изследването, но как се вписва страната ни сред останалите на Балканите по отношение на дигитализацията?


През последните години България постигна значителен напредък в областта на цифровизацията, като се позиционира сред водещите страни в Балканския регион. От съществено значение е България да продължи да инвестира в цифрови технологии и инфраструктура, за да остане конкурентоспособна в световен мащаб. Microsoft присъства на българския пазар от 23 години.

Това, което наблюдаваме през този период и особено през последното десетилетие, е мащабът на цифровото развитие и неговата зрялост, особено през последните години. Няма нито една организация, частна или публична, чийто дневен ред да не включва цифрова трансформация. Въпреки че цифровото развитие и степента на напредък са забележителни, геополитическата ситуация изведе на преден план едно огромно предизвикателство —киберсигурността. То представлява значителна заплаха по отношение на достъпа до данни, сигурността, защитата и правилното използване на лицензиран софтуер и съответните инструменти.

Microsoft осъзнава това предизвикателство и работи усилено за предотвратяване на кражбите на пароли и за обучение на професионалисти в областта на киберсигурността. Нека ви дам един пример. Според нашите статистически данни преди година размерът на щетите от киберпрестъпления е възлизал на $1 млрд. в световен мащаб. През следващите 3 години, през 2025 г., се очаква тази цифра да достигне $12 млрд. Споделям тези данни, за да се разбере мащабът на проблема. В Microsoft предотвратяваме близо 1000 кражби на пароли всяка секунда. Това е проблем, за който всеки от нас трябва да се замисли сериозно.

Защо е важен процесът на дигитализация за бизнеса?


Малките и средните предприятия (МСП) са жизненоважна част от българската икономика, като през 2022 г. в България са работили над 338 000 МСП. Тези предприятия допринасят за местната икономика и създават възможности за работа. McKinsey & Company, глобална консултантска компания, признава значението на цифровизацията за улесняване на трансформацията на икономическия модел в Централна и Източна Европа (ЦИЕ).


Възприемането на цифрови инструменти и решения има потенциала да се превърне в катализатор на растежа в България, като даде възможност на предприятията да получат достъп до нови клиенти и да разширят присъствието си на регионалните и световните пазари. Microsof в сътрудничество със своите партньори представи Програма за оценка на решенията, съобразена с българските малки и средни предприятия, за да ги подпомогне по пътя към цифровата трансформация.


Завършвайки тази програма, фирмите могат да вземат информирани решения, да осъществяват адаптирани облачни миграции и уверен преход към киберзащитен облак с помощта на експертни насоки, като по този начин намалят и своите разходи. Друг отличен пример е инициативата, стартирана от Уникредит Булбанк, Microsoft и Crayon, наречена Together4Digital, която има за цел да подкрепи малките и средните предприятия в областта на цифровизацията и киберсигурността, предлагайки безплатни консултации, финансови съвети, обучение за придобиване на умения и препоръки относно цифрови инструменти за устойчив икономически растеж, като целта е през първата година да бъдат обхванати 6000 предприятия.

За кои бизнеси е ключово да бъдат дигитализирани?


Навлизаме в нова ера, в която всяка организация ще се трансформира в своя цифров еквивалент. Това важи и за държавите. В тази ера цифровите технологии ще бъдат основният фактор, който ще захранва световната икономика. В България условията за бизнес са благоприятни, но все още има какво да се направи.

Програмата на Microsoft „Глобална инициатива за квалификация“ е помогнала на приблизително 48 000 души в България, като им е предоставила търсени на днешния пазар на труда цифрови умения. Програмата обхваща различни умения, включително програмиране, работа с различни технологии, дигитален маркетинг, работни процеси, ефективност и финансово управление. Чрез тази програма Microsoft предлага подходящи цифрови умения, които са необходими и търсени на днешния пазар на труда.

В кое отношение бизнесът у нас е най-напреднал?

Предприятията в България са постигнали значителен напредък, особено в областта на информационните технологии, възобновяемата енергия и селското стопанство. ИТ секторът по-специално се превърна в значима част от икономиката на страната с висококвалифицирана и образована работна сила и световно признати местни компании за разработване на софтуер. От 2003 г. до днес Microsoft играе съществена роля в това развитие, като предоставя ресурси и установява партньорства с българските университети, предлагайки програми за обучение и сертифициране.


Компанията също така подкрепя предприемачеството и иновациите в страната, организирайки събития и инициативи като Центъра за иновации на Microsoft в София. Microsoft България също така стартира Dream Space — учебен център за STEAM (бел.ред.: наука, технологии, инженерство, изкуство и математика от английски: science, technology, engineering, art, mathematics), който предлага безплатно на всички български ученици и учители възможност да се потопят в широк спектър от базирани на научни изследвания преживявания. Всички тези усилия допринесоха за развитието на ИТ сектора в България, превръщайки го в една от най-напредналите области на бизнеса в страната.

А в какво има нужда да навакса?


Както вече споменах, въпреки че бизнес средата в България е благоприятна, все още има какво да се желае. В страната има общност от близо 65 000 разработчици, които работят с иновативни технологии като изчисления в облак, изкуствен интелект и големи данни. За да привлече големи световни компании, България трябва да продължи да инвестира в тези области, което ще подпомогне икономическия ѝ растеж.

Какъв съвет бихте дали на бизнеса у нас по отношение на дигитализацията?


В усилията си за цифрова трансформация предприятията трябва да дадат приоритет на избора на своите клиенти. Цифровата трансформация променя начина, по който клиентите правят бизнес във всички сектори на икономиката. Тъй като изчисленията в облак стават традиционни във всички сфери, клиентите се нуждаят от съдействие за стимулиране на иновациите, създаване на нови преживявания и подобряване на бизнес резултатите.

От решаващо значение за организациите е да разберат, че всеки клиент има уникални изисквания на различни етапи от своя път към цифровата трансформация. Приспособяването на решенията към тези специфични нужди е от съществено значение. Технологиите имат силата да отключат потенциала на дадена организация, като носят ползи на служителите, клиентите, индустриите и обществото като цяло.

Microsoft Azure например обслужва клиенти от всякакъв мащаб – от стартъпи до космически станции, като поддържа както хибридни, така и облачни операции. Тези клиенти все по-често използват стойността на Microsoft Cloud, за да стимулират непрекъснатите иновации в съчетание с интегрирани решения, съобразени с техните специфични нужди. Компаниите трябва да дадат приоритет на хората си, предоставяйки им възможност да правят иновации от всяко място, да постигат по-бързо въздействие с всеобхватна, интегрирана и отворена платформа и да трансформират бизнеса си. Microsoft се ангажира да бъде надежден партньор в това пътуване.