Партньорство и иновации в железопътната индустрия: България и Турция на бизнес форум

Партньорство и иновации в железопътната индустрия: България и Турция на бизнес форум


Българска търговско-промишлена палата, заедно с Търговското представителство на Република Турция в България, представено от г-жа Синем Таштан, и Клъстер „Зелен транспорт“, съвместно организират бизнес форум под наименованието „Представяне на български и турски компании в железопътната инфраструктура, вагоностроенето и транспорта“.

Събитието се проведе с цел насърчаване на сътрудничеството между предприятията от България и Турция в сферата на железопътния транспорт. То трябва да подпомогне развитието на инфраструктурата в тази област у нас, предоставяйки възможност за размяна на опит, внедряване на нови технологии и установяване на бизнес контакти, които да допринесат за укрепването на търговските връзки и икономическото развитие на двете страни.

На форума участваха различни компании, сред които и турската „Кардемир“. Компанията е основана през 1937 г. Тя е първото интегрирано индустриално предприятие в Турция и единствен производител на железопътни релси и колооси в региона. От българска страна участваха компаниите  „Булмаркет“, „Коловаг АД“ и „Тракция АД“, които представиха своите възможности в областта на железопътната инфраструктура, вагоностроенето и превозите, отразявайки интереса и потенциала на България в сектора на железопътната индустрия.

Търговският директор на „Кардемир“ Онур Еркара подчерта важността на връзката между България и Турция, не само в икономическо, но и в културно отношение.

Г-н Еркара заяви амбициите и желанието на компанията да изгради дългосрочни и позитивни отношения с българската индустрия, предвид изградения и́ профил на най-големия производител (в Турция и на регионално ниво) на железопътни линии и колооси. Онур изрази благодарността си за възможността за колаборация с българската индустрия, както и надеждите си износът на техни продукти към България да се увеличи.