„Фич рейтингс“ потвърждава стабилността на рейтингите на Fibank

"Фич рейтингс" потвърждава стабилността на рейтингите на Fibank

Рейтинговата агенция „Фич рейтингс“ (Fitch Ratings) потвърди напълно рейтингите на „Първа инвестиционна банка“ АД (Fibank), съобщиха от самата банка.

Дългосрочният рейтинг на банката е оценен като „В“ със стабилна перспектива, докато краткосрочният рейтинг (Short-Term IDR) е също потвърден като „В“. Рейтингът за жизнеспособност (Viability Rating) на „Първа инвестиционна банка“ АД е оценен като „в“, а рейтингът за държавна подкрепа (Government Support Rating) е също потвърден като „ns“.

Балансовото число на Fibank („Първа инвестиционна банка“) към края на март достига 12.93 млрд. лв.,като отбелязва увеличение спрямо края на миналата година от 218 млн. лева, посочват от банката в междинния финансов отчет за първото тримесечие. По размер на активите кредитната институция запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система.

Нетната печалба на Fibank за периода между януари и март възлиза на 32.09 млн. лева. Година по-рано тя беше 13.21 млн. лева.

Общите приходи от банкови операции от началото на тази година възлизат на 125.44 млн. лв. (за същия период на 2022-а те бяха за 101.73 млн. лв.). Нетният лихвен доход за периода януари – март е в размер на 83.86 млн. лв. и е с ръст от 17.40 млн. лв. спрямо същия период миналата година. Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход. Нетният доход от такси и комисиони на банката е 33.23 млн. лв. и е с 5.02 млн. лв. по-висок спрямо първо тримесечие на 2022 година.

„Първа инвестиционна банка“ АД е публично дружество, част от чиято основна дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до края на март не са настъпили събития извън обичайната дейност на кредитната институция.